Struktura

 Struktura

Władze Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków:

  1. Walne Zgromadzenie Członków

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna


Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia lub delegaci upoważnieni działający w imieniu członków zwyczajnych.


Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.


Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.


Jednostki Stowarzyszenia

- Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK)

- Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK)


Grupy Robocze

  • Zespół ds. Monitorowania Rynku Owoców i Warzyw

  • Grupa Robocza ds. Promocji

  • Grupa Robocza ds. Znakowania i Technologii