System CP

Opis systemu CP


System jakości Certyfikowany Produkt (CP) został opracowany przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) przy współpracy z ekspertami – przedstawicielami branży owocowo-warzywnej oraz krajowych jednostek naukowych. Administratorem Systemu jakości Certyfikowany Produkt (CP) jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Celem systemu Certyfikowany Produkt (CP) jest w szczególności:

 • wsparcie producentów oferujących produkty odznaczające się ponadprzeciętną jakością,

 • podniesienie świadomości żywieniowej konsumentów poprzez promowanie produktów z owoców i warzyw charakteryzujących się wysoką wartością odżywczą,

 • promocja wysokiej jakości autentycznych produktów z owoców i warzyw bez dodatku cukrów, substancji konserwujących, sztucznych barwników i aromatów, z możliwością używania oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych,

 • podnoszenie jakości przetworów z owoców i warzyw, w szczególności pod kątem wartości odżywczej.


System jakości Certyfikowany Produkt (CP) charakteryzuje się następującymi cechami:

 • obejmuje produkty wysokiej jakości, posiadające określone cechy, o określonych metodach produkcji oraz przewyższające normy handlowe danego produktu, patrz → Charakterystyka produktów CP,

 • jest otwarty dla wszystkich producentów,

 • obejmuje wiążące specyfikacje produktów określone w Regulaminie znaku towarowego gwarancyjnego dla systemu jakości CP, które są weryfikowane przez Zespół Ekspertów tj. Zespół Techniczny Dobrowolnego Systemu Kontroli powołany przez Zarząd Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

 • jest przejrzysty i zapewnia pełną identyfikowalność produktów.Kategorie produktów objęte systemem CP

System jakości Certyfikowany Produkt obejmuje następujące produkty:

 • soki owocowe, warzywne, warzywno-owocowe

 • nektary owocowe, warzywne i warzywno-owocowe,

 • smoothies owocowe, warzywne i warzywno-owocowe,

 • musy owocowe, warzywne i warzywno-owocowe,

 • inne przetwory/produkty z owoców i/lub warzyw,


które spełniły wymagania systemu jakości CP.