Szkolenie KUPS "Zmiany przepisów w zakresie znakowania środków spożywczych" 14 września 2011r. Warszawa

W czerwcu i lipcu br. odbyły się ostateczne uzgodnienia odnośnie tekstu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Ten akt prawny będzie regulował zasady znakowania środków spożywczych. Uchylone zostaną dyrektywy: 200/13 (znakowanie) i 90/494 (znakowanie wartością odżywczą), a co się z tym wiążę przestaną obowiązywać rozporządzenia krajowe (MZ w sprawie znakowania wartością odżywczą oraz MRIRW w sprawie znakowania środków spożywczych). Zmienią się również rozporządzenie 1924/2006 (oświadczenia żywieniowe i zdrowotne) oraz 1925/2006 (dodawanie witamin i składników mineralnych).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. „Zmiany przepisów w zakresie znakowania środków spożywczych”, które odbędzie się dniu 14 września 2011r. o godz. 11:00 w Warszawie w budynku IBPRS (sala 9 na parterze) przy ul. Rakowieckiej 36.

 Szkolenie poprowadzą eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, którzy osobiście uczestniczyli w uzgodnieniach przedmiotowego rozporządzenia na szczeblu UE.

 Poniżej znajduje się program szkolenia wraz z kartą zgłoszeniową. Wszystkich chętnych uprzejmie prosimy o odesłanie karty zgłoszeniowej w terminie do 9 września 2011 roku faxem: 22 646-44-72 bądź emailem: biuro@kups.org.pl.