W 2012 roku łączny eksport jabłek z UE powinien wynieść ok. 1070 tys. ton

Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską w dniu 19 października bieżącego roku w raporcie "EU Trade of apples and pears" w 2012 roku łączny eksport jabłek z Unii Europejskiej powinien wynieść około 1070 tys. ton wobec ponad 1200 tys. ton w roku poprzednim - podaje FAMMU/FAPA.

W przypadku unijnego importu jabłek należy w bieżącym roku spodziewać się wielkości niższej niż w roku 2011 - wstępnie oszacowano ją na około 450 tys. ton wobec około 522 tys. ton rok wcześniej. Tylko w okresie od początku stycznia do końca lipca 2012 roku unijna "27" sprowadziła
w sumie 435 tys. ton jabłek, o 14 proc. mniej wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zdecydowanie największe ilości tych owoców trafiają na unijny rynek z państw półkuli południowej - w całym bieżącym roku będzie to około 400 tys. ton, a przed rokiem wielkość ta wyniosła około 510 tys. ton. W całym minionym, 2011 roku około 31 proc. dostaw stanowiły jabłka zaimportowane z
Chile - około 175 tys. ton orz z Nowej Zelandii - 27 proc. udział z wynikiem 150 tys. ton, a także Południowej Afryki - 20 proc. udział w dostawach - około 110 tys. ton.

W przypadku eksportu unijnych jabłek - przed rokiem i od wielu lat największym ich odbiorcą są kraje ugrupowania Wspólnoty Niepodległych Państw z dominującą tu Rosją. W roku 2011 do tego kraju skierowano łącznie 42 proc. wszystkich wyeksportowanych z UE jabłek. Łącznie przed rokiem do WNP skierowano około 720 tys. ton jabłek unijnych, a ponadto liczącym się odbiorcą z wynikiem około 200 tys. ton były kraje północnoafrykańskie.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 17.12.2012 roku