Warsztaty European Fruit Juice Association (AIJN) - European Quality Control System (EQCS) Workshop 2011

W dniu 13 października 2011 roku w Brukseli odbędą się warsztaty European Fruit Juice Association (AIJN) - European Quality Control System (EQCS) Workshop 2011.
 Podczas warsztatów podsumowana zostanie europejska kampania badania soków pomarańczowych (wide UE orange juices campaign 2011) w której również polskie soki brały udział w ramach prac Dobrowolnego Systemu kontroli soków i nektarów (DSK).

Zainteresowane osoby prosimy o odesłanie formularza zgłozeniowego w terminie do 30 września 2011 roku na adres email: aijn@aijn.org.

 Poniżej program warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym.