Warsztaty European Fruit Juice Association (AIJN) - European Quality Control System (EQCS) Workshop 2012

W dniu 24 października 2012 roku w Brukseli odbędą się warsztaty European Fruit Juice Association (AIJN) - European Quality Control System (EQCS) Workshop 2012.


Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną działania w zakresie kontroli, jakości i autentyczności soków owocowych oraz zmiany w legislacji produktów sokowniczych.

Zainteresowane osoby prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 2 października 2012 roku na adres email: aijn@aijn.org.

Poniżej program warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym i formularzem rezerwacji pokoju.