XI Międzynarodowe Sympozjum KUPS - "Kondycja branzy sokowniczej w obliczu wyzwań najbliższych 5 lat" 14-16 maja 2008, Bronisławów

Kolejne, XI Sympozjum KUPS „Kondycja branży sokowniczej w obliczu wyzwań najbliższych 5 lat” odbędzie się w dniach 14 – 16 maja 2008 w Hotelu Magellan, Bronisławów.


Bloki tematyczne realizowane na Sympozjum będą obejmowały:
 1. Rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji.
 2. Nowe wyzwanie dla branży sokowniczej
 3. Nowe technologie w branży

 Prelegenci Sympozjum to uznane autorytety branży sokowniczej zarówno w kraju, jak i za granicą.

 Wykładowcami również będą osoby z organizacji międzynarodowych m.in. Rosyjskie Stowarzyszenie Producentów Soków, AIJN, SGF/EQCS.

 Spotkania branży cieszą się dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm produkujących soki pitne i zagęszczone, firm pokrewnych z branży przetwórstwa owoców i warzyw.

 Jako organizatorzy umożliwiamy dogodne formy promocji firm podczas sympozjum.

 Program oraz karta zgłoszeniowa znajdują sie poniżej: