XIII Międzynardowe Sympozjum KUPS 12-14 maja 2010, Białowieża

Kolejne, XIII Sympozjum KUPS „Perspektywy rozwoju branży sokowniczej i owocowo-warzywnej” odbędzie się w dniach 12-14 maja 2010 w Hotelu Best Western Żubrówka w Białowieży.

Bloki tematyczne realizowane na Sympozjum będą obejmowały:
 1. Aktualna sytuacja na światowym rynku zagęszczonych soków owocowych
 2. Szanse i zagrożenia dla branzy sokowniczej
 3. Innowacyjnośc w przemyśle sokowniczym

 Prelegenci Sympozjum to uznane autorytety branży sokowniczej zarówno w kraju, jak i za granicą.

 Wykładowcami również będą osoby z organizacji międzynarodowych m.in. AIJN, SGF/EQCS.

 Spotkania branży cieszą się dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm produkujących soki pitne i zagęszczone, firm pokrewnych z branży przetwórstwa owoców i warzyw.

 Jako organizatorzy umożliwiamy dogodne formy promocji firm podczas sympozjum.

 Więcej informacji w póżniejszym terminie.