XIII Międzynarodowe Sympozjum KUPS 12-14 maja 2010 roku, Białowieża

W dniach 12 – 14 maja 2010 roku w Białowieży odbyła się trzynasta edycja międzynarodowego sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pt. „Globalizacja szansą branży sokowniczej? 6 lat przemysłu warzywno – owocowego na Wspólnym Rynku”. Najważniejsze spotkanie branży sokowniczej w Polsce zgromadziło ponad 160 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów z  9 krajów w tym 20 prelegentów, aby zastanowić się jak musi zmienić się polski przetwórca i producent surowca aby przetrwać na konkurencyjnym globalnym rynku.

W Zjednoczonej Europie przestały istnieć bariery narodowe. Nastąpił szybki transfer technologii, swobodny przepływ kapitału, zaciera się różnica między krajami i konsumentami w całej Europie, a szybki przepływ informacji na całym świecie wytycza nowe standardy handlu i biznesu.
 Uczestnicy i prelegenci sympozjum podsumowali ostatnie sześć lat dynamicznego rozwoju rynku soków, nektarów i napojów owocowych (obecnie o wartości około 3 515 mln zł), oraz zastanawiali się nad przyszłym podziałem rynku globalnego i miejscem polskiego przetwórstwa na tym rynku.Temat globalizacji spotkał się z zainteresowaniem przedstawicieli administracji publicznej. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Naczelnik Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych pani Aleksandra Szymańska, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi panie: Elżbieta Sakowska i Karolina Załuska. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa dr Mieczysław Paradowski wygłosił prelekcję pt. „Wykorzystanie szansy branży owocowo – warzywnej po wejściu Polski do Unii Europejskiej”. Uznanie dla podjętego tematu globalizacji wyraził również w liście poseł Parlamentu Europejskiego dr Wojciech Olejniczak. Nie brakowało też znamienitych prelegentów spoza Polski takich m.in. jak Robert Allen Morris - reprezentant Towarzystwa Naukowo Ekonomicznego w Centrum Edukacji i Badań Cytrusów przy Uniwersytecie Florydy, Jan Hermans -przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN) czy Peter Funk – reprezentant Stowarzyszenia Zapewnienia Jakości Surowców na Rzecz Przemysłu Sokowniczego (SGF/IRMA).
 Jak zwykle nie zawiedli przedstawiciele mediów, na czele z głównym partnerem medialnym KUPS - Przemysłem Fermentacyjnym i Owocowo – Warzywnym.

 Półtora dnia sympozjum zostało podzielone na 3 bloki tematyczne, które poświęcone były różnym zagadnieniom produkcji i handlu na światowym i krajowym rynku.
 I. „Jak wykorzystać szanse globalizacji?”
 W trakcie tej części uczestnicy wysłuchali czterech prelekcji wygłoszonych przez dr Romualda Ozimka (KUPS), Juliana Pawlaka (KUPS), dr Bożenę Nosecką (IERiGŻ), dr inż. Mieczysława Paradowskiego (MRiRW) oraz Barbarę Groele (KUPS), których tematem wiodącym była polska branża sokownicza w Unii Europejskiej. Przypomniano, że nowe możliwości wsparcia rozwoju, technologii i marketingu za sprawą różnorodnych funduszy unijnych, w szczególności w latach 2004 do 2010, zostały znakomicie wykorzystane przez producentów, przetwórców oraz przez Stowarzyszenie KUPS. Pozwoliło to unowocześnić i wzmocnić branżę sokowniczą. Wzmocnienie marek, działania edukacyjne i promocyjne skutkowały zwiększeniem spożycia soków, nektarów i napojów owocowych w Polsce, a także ekspansją na inne kraje.
 Przegląd inicjatyw prowadzonych przez KUPS na wszystkich polach, zaczynając od legislacji i promocji a na walce o poprawę jakości w ramach systemu DSK kończąc, wskazuje, że jest to organizacja branży sokowniczej, która wspólnie ze swymi członkami jest gotowa podjąć wysiłek sprostania kolejnym wyzwaniom stawianych przez globalizację.
 II. „Prognozy i perspektywy rozwoju branży”
 W drugim bloku tematycznym dyskutowano nad potencjałem polskiego przetwórstwa wraz z jego bazą surowcową. Omawiano produkty, technologie i innowacje, które mogły by zwiększyć udział polskich producentów na globalnym rynku w niedalekiej przyszłości.
 Panowie Jarosław Dybus (Agrana Juice Poland) i Piotr Trojanowicz (Sokpol – Koncentraty) omówili rolę, znaczenie i perspektywy rozwoju małych i dużych firm przetwórczych w kontekście zmian zachodzących na rynku globalnym. Każdy z prelegentów przedstawił zagadnienie z innej perspektywy: dużej firmy działającej na rynku międzynarodowym i polskiego producenta wchodzącego na rynki światowe opierającego się na rodzimej bazie surowcowej.
 Wszyscy z uwagą wysłuchali wstępnej prognozy zbioru owoców w Polsce w 2010 przedstawionej przez prof. Eberharda Makosza (TRSK) oraz prelekcji o najnowszych trendach i spodziewanych kierunkach rozwoju światowego rynku soków, nektarów i napojów owocowych wygłoszonej przez Martynę Zimakiewicz (Zenith International).
 Robert A. Morris (Uniwersytet Floryda) przybliżył słuchaczom rynek soków grejpfrutowych i pomarańczowych w USA. Przedstawił jego historię, rozwój, wzrost i zmiany jakie przeszedł od lat 80-tych a także problemy z którymi boryka się obecnie.
 Z kolei Peter Funk (SGF/IRMA) zaprezentował aktywność systemu samokontroli przemysłowej IRMA jako kompetentnego i ważnego partnera branży sokowniczej.
 III. „Trendy w technologii, promocji, znakowaniu i jakości soku”
 Blok trzeci był częścią Sympozjum poświęconą legislacji i zmianom w przepisach dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, znakowania oraz wymogów bezpieczeństwa i etyki w reklamie żywności. Składał się z 4 prelekcji które uzupełniały się nawzajem aby dać słuchaczom spójny obraz wprowadzanych lub nadchodzących zmian w przepisach prawnych. Jan Hermans (AIJN) dokonał przeglądu zmian legislacyjnych w Unii Europejskiej dotyczących soków i nektarów owocowych, które uzupełniła i poszerzyła Joanna Gajda-Wyrębek (PZH) skupiając się na bieżących i spodziewanych zmianach przepisów odnośnie dodatków do żywności dotyczące branży sokowniczej. Dr Katarzyna Stoś (IŻŻ) przedstawiła aktualny stan prawny w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych stosowanych przez przetwórców w komunikacji z konsumentem, a Konrad Drozdowski (Rada Reklamy) przybliżył słuchaczom zagadnienie etyki w reklamie żywności oraz spodziewane zmiany związane z planami legislatorów unijnych w zakresie oceny i kontroli komunikatów żywieniowych i zdrowotnych w reklamie.

 Korzystając z dużej frekwencji przedstawicieli różnych firm z branży sokowniczej i okołosokowniczej (92 firmy), cztery firmy przygotowały na sympozjum ciekawe stoiska: WOB Beczkopol Sp. z o.o., Spomasz Zamość S.A., Greif Poland Sp. z o.o., Filtrapol Sp. z o.o.
 Niektóre firmy zdecydowały się przedstawić uczestnikom nowe usługi, technologie i rozwiązania organizacyjne w formie prezentacji: Mariusz Barwiński w imieniu GEA Westfalia Separator Sp. z o.o. przedstawił nowe, alternatywne kierunki w produkcji soków, Romain Waidelich przedstawiciel firmy B&P Engineering Sp. z o.o., zaprezentował najnowsze rozwiązania mieszania soków, Mariusz Opalach pokazał rozwiązania proponowane przez firmę GEA Process Engineereing Sp. z o.o. w zakresie obróbki owoców i Warzyw, Andrzej Kłodawski reprezentujący IMPEL Celeaning Sp. z o.o. omówił outsourcing usług i korzyści jakie niesie w zakładach przetwórstwa spożywczego, dr inż. Jan Marjanowski przedstawiciel C.B.W. UNITEX Sp. z o.o. zaproponował nowe technologie w zakresie zagospodarowania wód procesowych i poprodukcyjnych w przemyśle owocowym. Wszystkie prezentacje były bardzo interesujące, a przedstawione zagadnienia, nowości i innowacje mogą przyczynić się do dalszego rozwoju branży sokowniczej.

 Jednak XIII Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków to nie tylko wymiana wiedzy. To też integracja branży i ludzi z nią związanych. Wieczorem, po zamknięciu pierwszego dnia obrad odbyło się ognisko integracyjne. Organizatorzy zapewnili uczestnikom zarówno rozrywkę w postaci występu bractwa rycerskiego ze Szczytna, jak i ucztę w skład której weszły m.in. dziki pieczone na żywym ogniu. Wieczorem drugiego dnia, tradycyjnie odbyła się uroczysta kolacja. Towarzyszyła jej muzyka na żywo, a zainteresowani mogli również spróbować swoich sił w grze na rogach myśliwskich i posłuchać jak brzmią one w rękach prawdziwego myśliwego. Ostatniego dnia sympozjum zorganizowano dla chętnych uczestników wycieczkę do Rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie podziwiali oni wspaniałości przyrodnicze oraz dzikie zwierzęta. Wszystkie te atrakcje, połączone ze spotkaniami w hotelowej restauracji czy klubie nocnym, tworzyły doskonałą atmosferę do zacieśniania już istniejących i tworzenia nowych znajomości biznesowych.
 Sympozjum KUPS po raz kolejny stało się także platformą wsparcia społeczności lokalnej. Każdy uczestnik wrócił do domu z „małym dziełem sztuki” namalowanym przez dzieci z całej Polski biorące udział w „Konkursie, który owocuje nagrodami” przeprowadzonym w ramach kampanii promocyjno – informacyjnej „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Pieniądze pochodzące ze zbiórki towarzyszącej rozdawaniu rysunków w kwocie 1 377 złotych i 11 euro zostały przekazane wraz ze znaczną ilością dostarczonych przez członków KUPS soków, napojów i wód mineralnych na rzecz Domu Dziecka w Białowieży.

 Podsumowując trzy dni XIII Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) trzeba podkreślić wysoki poziom merytoryczny. W puli dwudziestu prelekcji zawarto zarówno podsumowanie obecnej sytuacji rynkowej jak też perspektywy, szanse i wyzwania stojące przed branżą w najbliższej przyszłości. Malownicza okolica i odosobnienie hotelu sprzyjało atmosferze skupienia i pracy. Z całą pewnością, przed przyszłorocznym sympozjum, poprzeczka dla organizatorów – Stowarzyszenie KUPS, zawieszona jest wysoko.

1275904149
Uczestnicy XIII Międzynrodowego Sympozjum KUPS
1275904497
Dr Mieczysław Paradowski - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoj
1275904659
Jan Hermans - European Fruit Juice Association (AIJN)
1275904705
Ognisko integracyjne w Puszczy Białowieskiej
1275904860
Drugi dzień obrad - przerwa kawowa
1275904992
Uroczysta kolacja