1593.png

Fruit Juice Platforma CSR

04.10.2013

Kategoria:

AIJN rozpoczęło realizację projektu Fruit Juice Platform CSR. Platforma CSR jest inicjatywą europejskiego przemysłu sokowego (AIJN) mającego na celu wymianę doświadczeń w zakresie działań dot. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Główne cele Platformy CSR to:

wybranie „najlepszych praktyk” CSR w branży soków owocowych, a tym samym zwiększenie widoczności obecnych i przyszłych działań w zakresie CSR w europejskich firmach produkujących soki;
zwiększenie skuteczności wielostronnej współpracy i międzysektorowej nauki na temat CSR w sektorze sokowniczym w Europie;
budowanie potencjału europejskich producentów soków z wykorzystaniem działań CSR, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozyskiwanie surowców oraz społeczne aspekty.

Fruit Juice Platform CSR jest projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską. Organizacjami partnerskimi UTZ Certified, IDH the Sustainable Trade Initiative, AZTI-Tecnalia and Sociability.

Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane podmioty do włączenia się w działania projektu.

W ramach działań Platformy CSR zaplanowano warsztaty, wymianę najlepszych praktyk, oraz próby określenia strategii rozwiązań społecznych, środowiskowych, etycznych z poszanowaniem praw człowieka w całym łańcuchu produkcyjnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Platformy – http://juicecsr.eu/.

W dniu 3 października br. w Brukseli odbyło się pierwsze inauguracyjne seminarium CSR w ramach projektu Fruit Juice Platform CSR.

 

Kolejne warsztaty Platformy CSR zaplanowano w dniu 16 maja 2014 roku w Polsce, w Krakowie bezpośrednio po XVII Międzynarodowym Sympozjum KUPS.

 

 

Kategorie: