Plansza Jubileusz 2023 stała_2

Gratulacje otrzymane z okazji Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

24.05.2023

Kategoria:

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) otrzymaliśmy listy gratulacyjne, statuetki i dyplomy grawerowane od poniższych osób i instytucji:

Jan Duda, Poseł na Sejm RP

Krzysztof Jurgiel, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny

Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego – PIB

Dr inż. Sylwia Łaba, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB

Prof. dr hab. Dorota Konopacka, Instytut Ogrodnictwa PIB

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Prof. dr hab. Dominika Guzek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

Zarządu Głównego Związku Sadowników RP

Marian Sikora, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Prof. nadzw. dr inż. Janusz Bronisław Berdowski, członek honorowy KUPS

Bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia i miłe słowa motywujące do dalszej pracy w kolejnych latach!

Kategorie: