3311.jpg

IX Noworoczne Spotkanie Branżowe, 22 stycznia 2020 r., Józefów k/Warszawy

24.01.2020

Kategoria:

Noworoczne Spotkania Branżowe Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) stały się coroczną tradycją, podczas których omawiane są bieżące ważne strategiczne dla branży tematy. W roku bieżącym tematem przewodnim było podsumowanie sezonu 2019/20, w którym mniejsze zbiory owoców skutkowały wyższymi ich cenami.

Spotkanie licznie zgromadziło członków Stowarzyszenia KUPS, organizacji branżowych, sadowników i pośredników oraz przedstawicieli grup producenckich: jabłek i z owoców kolorowych – Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw, Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Porzeczek, Krajowego Stowarzyszenia Producentów Wiśni, Europejskiego Centrum Owocowego czy Związku Sadowników RP.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele administracji państwowej Adam Bartosik, Z-ca Dyrektora Biura Analiz i Strategii w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa  oraz świata nauki: dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERGiŻ, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. dr hab. Witold Płocharski, Instytut Ogrodnictwa, dr inż. Sylwia Skąpska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego.

Dyskusję zgromadzonych w zakresie obecnej sytuacji w branży owocowo-warzywnej poprzedziły wprowadzające prezentacje przedstawione przez Juliana Pawlaka (prezes zarządu KUPS) oraz dr hab. Bożenę Nosecką, prof. IERGiŻ.

Piotr Podoba (wiceprezes zarządu KUPS) moderował dyskusję nt. sytuacji w skupie i przetwórstwie owoców.

Podczas spotkania poruszono następujące problemy i kwestie:

  • z uwagi na zmiany klimatyczne coraz trudniej będzie prognozować zbiory owoców;
  • wytworzony przecier i zagęszczony sok jabłkowy w ramach interwencyjnego skupu jabłek realizowanego przez firmę Eskimos S.A. w sezonie 2018/19 nie został w całości sprzedany, obecnie KOWR będzie szukał odbiorców produktu;
  • przetwórcy podkreślili, że współpraca na rynku jabłek w oparciu o umowy kontraktacji będzie bardziej powszechna w przypadku, gdy sadownicy będą mieli sady jabłek przemysłowych/sokowniczych, a nie odsort nadprodukji jabłek deserowych. Obecnie 60-70% produkcji jabłek trafia do przetwórstwa, więc zarówno w interesie sadowników, jak i przetwórców jest odpowiednie ukierunkowanie produkcji (mniejsze koszty produkcji jabłek sokowych) na ich zagospodarowanie. Szacuje się, że obecnie jest zaledwie 750 ha profesjonalnych sadów przemysłowych w Polsce;
  • coraz więcej jest przykładów zawierania długoletnich umów kontraktacyjnych z korzyścią zarówno dla producentów, jak i przetwórców. Bardzo dobrym przykładem jest rynek czarnej porzeczki, aronii czy wiśni. Niestety dużo mniej jest takich przykładów z rynku jabłek przemysłowych pomimo, że są oferty przetwórców na zawieranie takich umów.

Stowarzyszenie KUPS realizuje projekt promocyjno – informacyjny, w ramach którego promuje wysokiej jakości autentyczne produkty z owoców i warzyw bez dodatku cukrów, substancji konserwujących, sztucznych barwników i aromatów z deklaracją na etykiecie korzyści zdrowotnych (oświadczenia) pt. Systemu Jakości Certyfikowany Produkt CP. Znak jakości CP na opakowaniu to gwarancja, że kupujący sięga po produkt, w szczególności soki, musy, smoothie o wysokiej wartości odżywczej i zdrowotnej. Barbara Groele (sekretarz generalny KUPS) zaprosiła wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do systemu jakości CP i poinformowała, że w listopadzie 2020 roku zaplanowane jest uczestnictwo w Targach INDAGRA w Rumunii dla przedstawicieli uczestników systemu CP wraz z ekspozycją produktów oznakowanych znakiem jakości CP.

 

Uczestnicy IX Noworocznego Spotkania Branżowego zorganizowanego przez KUPS jednomyślnie podjęli decyzję o utworzeniu Zespołu Roboczego ds. przygotowania projektu przekształcenia części sadów jabłkowych na sady sokowe. Wynikiem pracy powołanego Zespołu ma być przygotowanie pisemnego dokumentu zawierającego propozycje reorganizacji przeznaczenia sadów jabłkowych w części na sady sokowe, a w części na typowe sady deserowe. Opracowanie to powinno zawierać również propozycje roli i współpracy w tym zakresie zarówno sadowników, przetwórców i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powinno również uwzględniać podstawy technologiczne, organizacyjne, a jeśli możliwe to również kalkulacje kosztów itp. Celem przygotowania takiego opracowania będzie przedstawienie propozycji Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wypracowanie finalnej strategii stabilizacji sytuacji w branży sadowniczo – przetwórczej i możliwości wsparcia finansowego przekwalifikowania sadów. Stowarzyszenie KUPS zadeklarowało koordynowanie prac Zespołu, poniesienie kosztów organizacyjnych i ewentualnie finansowych powołania Zespołu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji branżowych i sadowniczych do aktywnego włączenia się w prace Zespołu Roboczego ds. przygotowania projektu przekształcenia części sadów jabłkowych na sady sokowe.

 

Wszyscy zebrani zgodzili się, że niezwykle ważne jest dalsze prowadzenie rozmów, wymiana poglądów w zakresie wzajemnej współpracy, zrozumienie i znajdowanie rozwiązań dla wspólnych problemów branży.

Po zakończeniu obrad zaproszono Gości do kontynuacji rozmów w kuluarach i podczas kolacji.

Kategorie: