SONY DSC

Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

29.05.2013

Kategoria:

W dniach 22-24 maja 2013 roku w Hotelu Windsor Palace w Jachrance, odbyło się już po raz szesnasty, Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS). Tym razem było to szczególne wydarzenie, gdyż właśnie w tym roku Stowarzyszenie KUPS obchodzi swój Jubileusz 20-lecia. Licznie przybyli Goście prócz uczestnictwa w sympozjum chcieli również celebrować obchody Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia KUPS.

W uroczystościach uczestniczyło około 220 osób, a wśród nich przedstawiciele przemysłu, polityki, nauki i mediów. O wysokim prestiżu i międzynarodowym charakterze tego spotkania świadczy fakt, że swoich reprezentantów zgłosiły firmy i instytucje z 10 krajów (Belgia, Brazylia, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Turcja, Włochy, Ukraina).

Uroczystego otwarcia sympozjum oraz Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków 22 maja 2013 roku dokonał prezes KUPS Julian Pawlak oraz krótko przedstawił historię powstania i aktywność Stowarzyszenia KUPS. Następnie Minister Stanisław Kalemba wręczył nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Złoty Krzyż Zasługi Panu Adamowi Podobie (Prezes Alpex Sp. z o.o.). Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Grzegorz Frącek (Prezes Döhler Polska Sp. z o.o.), Barbara Groele (Sekretarz Generalny Stowarzyszenie KUPS), Maciej Jóźwicki (Prezes Marwit Sp. z o.o.), Piotr Podoba (Prezes Dinter Polska Sp. z o.o.) oraz Krzysztof Pawiński (Prezes Grupy Maspex Wadowice). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował również odznaczeniem „Zasłużony dla Rolnictwa”: Ryszarda Chmielewskiego (Właściciela RCH Food), Mathiasa Eberta (Członeka Zarządu Binder International Warszawa Sp. z o.o.), Grzegorza Frącka (Prezesa Döhler Polska Sp. z o.o.), Barbarę Groele (Sekretarza Generalnego KUPS), Macieja Jóźwickiego (Prezesa Marwit Sp, z o.o.), Kazimierza Kujawę (Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K.A.), Józefa Moszyńskiego (Prezesa Zarządu SVZ Tomaszów Sp. z o.o.), dr Bożenę Nosecką (Kierownika Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej), Juliana Pawlaka (Prezesa Zarządu KUPS), Krzysztofa Pawińskiego (Prezesa Grupa Maspex Wadowice), Andrzeja Rowickiego (Dyrektora Dinter Polska Sp. z o.o.), Stanisława Stępniewskiego (Właściciela „ARED” Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw) oraz dr Sylwię Skąpską (Kierownika Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego). Podziękowania oraz Dyplomy dla osób wybitnie zasłużonych dla branży sokowniczej oraz Stowarzyszenia KUPS z rąk Zarządu otrzymali: dr Janusz Berdowski, Martin Greeve, Jan Hermans, Stefan Kwiecień, dr Bożena Nosecka, dr Romuald Ozimek, Julian Pawlak, prof. dr hab. Witold Płocharski, Adam Podoba, Maria Przegalińska oraz Bronisław Wesołowski. Zarząd KUPS również uhonorował stosownymi dyplomami Stanisława Bara, prof. dr hab. Adolfa Horubałę, prof. dr hab. Andrzeja Jarczyka, Bogumiłę Kasperowicz oraz prof. dr hab. Eberharta Makosza.

Gratulacje z okazji Jubileuszu 20-lecia przekazali: Biskup Tadeusz Piskus, w imieniu którego przemówił ks. Michał Szwemin, dr Janusz Berdowski, Bronisław Wesołowski (Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej), Tadeusz Wojciechowski (Redaktor Naczelny Bezpieczeństwo i Higiena Żywności), Tadeusz Pokrywka (Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego) oraz Stanisław Kowalczyk (Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) za pośrednictwem Doroty Krzyżanowskiej (Z-ca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych).

Na zakończenie uroczystych obchodów w pierwszym dniu Jubileuszu 20-lecia czekała na Gości niespodzianka, którą był koncert zespołu Kamila Bednarka. Muzyka reggae okazała się świetnym pomysłem. Wszystkimi Gościom bardzo podobał się koncert, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Sympozjum objął honorowym patronatem Pan Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatem medialnym objęły redakcje: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Hasło Ogrodnicze, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, Agro Industry, Fresh & Cool Market, Sad Nowoczesny, Jadodnik.pl, Owoce Warzywa Kwiaty, Wiadomości Handlowe, portalspożywczy.pl, dlahandlu.pl oraz TVR Polska Telewizja. Partnerzy sympozjum wspierali organizację dorocznego wydarzenia KUPS: Alpex Sp. z o.o., Austria Juice, WOB Beczkopol Sp. z o.o., Blücher, Bucher Unipektin AG, Dinter Polska Sp. z o.o., Enviro Chemia Polska Sp. z o .o., GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o, Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o., Schoeller Allibert Sp. z o.o., Sealed Air Polska Sp. z o.o., Seepex GMBH, Tetra Pak Sp. z o.o., Tymbark – MWS Sp. z o.o. S.K.A., Zentis Polska Sp. z o.o.

W drugim dniu spotkania 23 maja 2013 roku rozpoczęła się merytoryczna część XVI Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków.

 

Kategorie: