3546.jpg

Na straży jakości soków – czyli podsumowanie Webinaru KUPS pt. Kodeks Praktyki AIJN w teorii i praktyce

16.04.2021

Kategoria:

Soki owocowe i  warzywne  oraz różnorodne owoce i warzywa i otrzymane z nich potrawy powinny stanowić codzienny element zbilansowanej diety. Specjaliści od spraw żywienia zalecają, aby spożywać minimum 400 gram owoców i warzyw, podzielonych na 5 porcji, przy czym jedną z nich może stanowić szklanka 200 ml soku. Podobnie, jak owoce i warzywa, także soki dostarczają niezbędnych substancji odżywczych i składników mineralnych. Co więcej, są również wysokojakościowymi produktami spożywczymi. Jakość soków jest pod ścisłą kontrolą zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Ten obszar został dokładnie przedstawiony podczas bezpłatnego webinaru KUPS pt. Kodeks Praktyki AIJN w teorii i praktyce, który odbył się we wtorek 13 kwietnia 2021 roku.

Podczas webinaru dr inż. Barbara Groele, sekretarz generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków przedstawiła Kodeks Praktyki AIJN jako narzędzie oceny jakości i autentyczności soków. Podkreśliła również, że wysoka jakość produktów to jedno z podstawowych kryteriów, jakim kierują  się producenci i przetwórcy z branży sokowniczej. Wyjaśniła także, że to właśnie „stanie na straży” jakości soków było jednym z czynników motywujących do powołania w 2002 r. przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK). System ten jest wzorowany na strukturach zachodnioeuropejskich, gdzie szczególną wagę przywiązuje się do samoregulacji w sektorze żywnościowym. W Polsce jedynie branża sokownicza podjęła inicjatywę stworzenia kontroli jakości soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw. Dr Groele podkreśliła również, że głównym celem systemu DSK jest samokontrola branży, zapewnienie warunków uczciwej konkurencji i ochrona interesów producentów soków i nektarów, jak i samych konsumentów. Pokreślono, że Kodeks Praktyki AIJN, stanowi podstawę oceny autentyczności i jakości produktów sokowniczych. Przemysł Unii Europejskiej dobrowolnie zaakceptował Kodeks Praktyki AIJN jako podstawę oceny jakości soków i nektarów. Kodeks obejmuje cechy analityczne i podaje metody jakie należy stosować w ich ocenie. Podaje również komentarze ułatwiające interpretację uzyskanych wyników. Na bieżąco dane są weryfikowane, a zakres jest poszerzany o nowe soki i przeciery z owoców i warzyw – podkreśliła dr Barbara Groele.

Kategorie: