Opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

19.03.2013

Kategoria:

W dniu 8 marca 2013 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości handlowej soków i nektarów owocowych.

Rozporządzenie jest dokumentem wdrażającym Dyrektywę  Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/WE z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Powyższe rozporządzenia znajdziecie Państwo w zakładce Legislacja/Krajowe akty prawne/Soki i nektary.

 

Kategorie: