Parlament Europejski zaakceptował zmiany do Dyrektywy sokowej

04.01.2012

Kategoria:

Po wieloletnich konsultacjach i staraniach całej branży sokowniczej w UE podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dniu 14 grudnia 2011r. europosłowie zatwierdzili zmiany do obowiązującej Dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 roku  odnoszącej się do soków i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Celem zmian jest dostosowanie dyrektywy sokowej do zmieniających się przepisów w zakresie żywności i wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów.

Do najważniejszych wprowadzonych w Dyrektywie zmian należą:

– zakaz dodawania cukrów do soków owocowych, co w Polsce i innych krajach UE usankcjonowało praktykę w tym względzie,

– wprowadzenie okresowej możliwości informowania konsumentów na opakowaniu soków, że wszystkie soki owocowe nie zawierają dodatku cukru. Celem jest edukacja konsumentów, gdyż wprowadzenie zakazu dodatku cukru do soków uniemożliwia stosowanie oświadczenia „bez dodatku cukru”, zgodnie z Rozporządzeniem 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

– objęcie wymaganiami dyrektywy również soku i nektaru pomidorowego,

– wprowadzenie zapisu o braku obligatoryjności dodatku aromatu. Jest to zapis, który dostosował możliwości technologiczne do przepisów.

Dyrektywa sokowa wejdzie w życie z dniem publikacji w Official Journal the European Union. Jednak, aby zaczęła obowiązywać w Polsce musi być przyjęta do krajowych przepisów. Kraje członkowskie mają 18 miesięcy na jej przyjęcie.

 

Kategorie: