1874.jpg

Relacja z XVII Międzynarodowego Sympozjum KUPS

04.06.2014

Kategoria:

W dniach 14-16 maja 2014 roku w Best Western Premier Hotel w Krakowie, odbyło się już po raz siedemnasty Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków. Tym razem tematem przewodnim były „Stare zagrożenia, nowe szanse branży sokowniczej”. Sympozjum objął honorowym patronatem Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Coroczne Sympozjum KUPS zapisało się na stałe w kalendarzu najważniejszych wydarzeń branży sokowniczej. W tym roku gościliśmy ponad 210 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów. Swoich reprezentantów zgłosiły firmy i instytucje z 8 krajów (Austrii, Brukselii, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Szwecji oraz Turcji).
Zaprosiliśmy jako prelegentów przedstawicieli m.in.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rosyjskiego Stowarzyszenia Producentów Soków, Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN) oraz instytucji naukowych: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Żywności i Żywienia jak również wielu innych uznanych reprezentantów przemysłu i nauki.

Partnerami corocznego wydarzenia KUPS byli: Blücher, Beczkopol, GEA Westfalia Separator Polska, Ika Pol, Spomasz Zamość oraz Zentis. Patronat medialny objęły redakcje: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Agro Industry, Agro Przemysł, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, dlahandlu.pl, e-sadownictwo.pl, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, MPS- SAD, Owoce Warzywa Kwiaty, owocewarzywakwiaty.pl, portalspożywczy.pl, Rynek Spożywczy, Sad Nowoczesny, TVR Polska Telewizja. 

Podczas tegorocznego sympozjum odbyło się 13 prelekcji, w trzech blokach tematycznych:
– Rynek soków i baza surowców do ich produkcji,
– Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju branży,
– Innowacyjność branży sokowniczej.

Prezes Zarządu KUPS Julian Pawlak przywitał zgromadzonych gości i tytułem wstępu wprowadził
w tematykę Sympozjum, podkreślił zalety spotkania jako świetnej okazji do wymiany opinii i wspólnej próby dokonania prognoz kierunku, w jakim powinna podążać branża.

Strategia branży szansą jej rozwoju
Do wygłoszenia pierwszej prelekcji zaproszono dr Bożenę Nosecką z Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.  Wykład dotyczył rynku zagęszczonych soków owocowych w Polsce i na świecie. Pani doktor zwróciła uwagę na to, że aspektem sprzyjającym utrzymaniu wysokiej pozycji Polski na światowym rynku soków zagęszczonych jest brak tendencji wzrostowej produkcji w większości krajów,
w tym także w odniesieniu do zagęszczonego soku jabłkowego w Chinach. Spodziewany jest w wielu rozwijających się krajach wzrost konsumpcji soków pitnych i nektarów, co za tym idzie wzrośnie zapotrzebowanie na soki zagęszczone. Jeśli chodzi o rynek krajowy, bardzo ważny jest rozwój powiązań pionowych dostawców surowca i producentów soków, co będzie skutkować: dostosowaniem produkcji do wielkości oraz zapotrzebowania rynków zbytu. W efekcie ceny oferowane producentom będą stabilne.
Charakterystyki globalnego rynku zagęszczonego soku jabłkowego dokonał Piotr Podoba z firmy Dinter Polska Sp. z o.o. Przedstawił światowy rynek, charakteryzując główne rynki: m.in. Chiny, Polskę, Turcję i Włochy. Zaprezentował strukturę produkcji i opowiedział o kształtujących się trendach oraz dokonał analizy SWOT produktu. W ostatniej części prezentacji zaproszeni paneliści: Jarosław Dybus z Austria Juice, Józef Moszyński z SVZ Tomaszów oraz Roman Zuzok z O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o.o. zastanawiali się nad przyszłością zagęszczonego soku jabłkowego.

Korzyści trafnego szacowania prognoz zbiorów owoców
Mariusz Dziewulski z Banku Gospodarki Żywnościowej skupił się na zmianach na światowym rynku zagęszczonego soku pomarańczowego i na implikacjach dla producentów soków w Polsce.
Zwrócił uwagę na to, iż mimo tego, że w ostatnich 10 latach zbiory światowe pomarańczy wzrastały, to jednak w skutek zwiększającej się konsumpcji  świeżych owoców, zmniejszył się udział pomarańczy, które przeznaczone były dla sektora przetwórczego. Analizy BGŻ wykazały istotną korelację między poziomem spożycia soku pomarańczowego a wysokością PKB per capita w poszczególnych krajach. Uwarunkowania popytowe mogę przyczynić się odwróceniu tendencji w światowej produkcji. Jeśli chodzi o Chiny, mogą one wywierać presję na zwiększenie importu przy jednoczesnym powiększaniu swojego udziału w globalnej produkcji zagęszczonego soku. W bieżącym roku na rynku terminowym ceny zagęszczonego soku pomarańczowego osiągnęły poziom najwyższy od 2 lat.
Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w GUS zaprezentował zasady szacowania plonów
i zbiorów upraw ogrodniczych. Szczegółowo została omówiona metodologia uwzględniająca zmiany definicji gospodarstwa rolnego, przyjętej po Spisie Rolnym w 2010 r. Podkreślono, że w nadchodzącym czasie GUS nie przewiduje odejścia od zasady zgodnie z którą zbiory są oceniane na podstawie powierzchni i szacowanych średnich plonów. Co wywołuje spore kontrowersje wśród odbiorców danych, szczególnie użytkowników wysokotowarowych gospodarstw. Po prelekcji odbyła się dyskusja panelowa dotycząca korzyści trafnego szacowania prognoz zbiorów owoców. W rolę moderatora wcielił się dr Romuald Ozimek, a do dyskusji zostali zaproszeni: prelegenci oraz: prof. Eberhard Makosz, Andrzej Gajowniczek z Real S.A., Mathias Ebert z Binder International oraz Andrzej Rowicki z Dinter Polska Sp. z o.o. Głosy  podzieliły się na tych którzy są przeciwni szacowaniu zbiorów, a tych, którzy uważają, że są pomocne i potrzebne w podejmowaniu decyzji biznesowych. Głos poparcia dla szacowania zbiorów wygłosił Andrzej Rowicki wspólnie z Arturem Łączyńskim oraz Mathiasem Ebert, twierdząc, że prognozy są niezbędne do  podejmowania strategicznych decyzji.
Przeciwnikami prognoz zbiorów, które z definicji nie mogą być trafne był Andrzej Gajowniczek.
Prof. Eberhard Makosz natomiast przedstawił zebranym porównanie prognoz z bilansem przygotowanym przez  dr Bożenę Nosecką z IERiGZ, która wskazuje istotne rozbieżności. Prof. Eberhard Makosz wygłosił opinie, iż rozumie problematykę metodologii i specyficzne warunki pogodowe występujące w naszym kraju, co przekłada się na trudności w przygotowaniu trafnych prognoz zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych stron. Wieczorem odbyła się integracyjna kolacja, świetna okazja do wspólnych rozmów nie tylko o biznesie.

Jaka jest najlepsza strategia dla rozwoju kategorii soków pitnych?
Pani Magdalena Piwkowska z firmy AC Nielsen, przedstawiła kategorię soków, nektarów i napojów na tle sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Przybliżyła m.in. nastroje konsumenckie oraz jak zmiany w strukturze handlu detalicznego wpływają na dynamikę sprzedaży dóbr szybko zbywalnych.
Prezentacja kolejnej prelegentki Anny Avchukhovej z Rosyjskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (RSPS) dotyczyła rynku soków w Rosji, jego aktualnego stanu i wzorców zachowań konsumentów.
Maciej Banaś z firmy Zentis Polska Sp. z o.o. opowiedział jak firma wykorzystując innowacje nie zrywa
z tradycją, natomiast dr Adam Głowacki również z tej samej firmy zaprezentował innowacyjny temat cząstek owocowych w napojach. Dr Krzysztof Pawiński z Grupy Maspex Wadowice przedstawił perspektyw rozwoju rynku JNSD w Europie Środkowo – Wschodniej, gdzie Grupa Maspex posiada blisko 1/3 rynku. Przedstawił obecną sytuację na rynku napojów „ready to drink”, omówił przyczyny spadku kategorii JNSD, oraz wskazałdalsze perspektywy jej rozwoju. Zwrócił uwagę iż, bardzo ważna jest ciągła edukacja konsumentów, podkreślił rolę KUPS w propagowaniu wiedzy i merytorycznych informacji dotyczących soków. Po prelekcji zaproszono dr Pawińskiego jak również dr Mieczysława Paradowskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Macieja Jóźwickiego z firmy Marwit do stołu dyskusyjnego. W rolę moderatora dyskusji dotyczącej najlepszych strategii dla rozwoju kategorii soków pitnych wcieliła się pani Ewa Kuźwa. W trakcie dyskusji paneliści podkreślali, że niezmiernie istotne jest to, żeby działać grupowo,
a nie jak jednostki. Ponadto ważna jest dywersyfikacja, ekspansje na nowe rynki i ciągły, sukcesywny rozwój. Prof. Witold Płocharski zwrócił uwagę na potencjał jaki kryje się w sokach dla seniorów z uwagi na starzejące się społeczeństwo.

Innowacyjności branży sokowniczej.
Jan Hermans z Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN) przedstawił zgromadzonym planowane zmiany legislacyjne dotyczące branży sokowniczej. O ogólnych oznakowaniach soków, nektarów i napojów i najnowszych wymaganiach Unii Europejskiej i polskiego prawa opowiedziała Bożena Pławska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ciekawy wykład dotyczący potencjalnych prozdrowotnych efektów spożywania owoców w świetle wyników badań klinicznych zaprezentował prof. Dariusz Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor podkreślił, że wyniki licznych badań epidemiologicznych wskazują, że dieta bogata w świeże owoce może zmniejszać ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego i różnego rodzaju nowotworów złośliwych. Jabłka, jako owoce najczęściej konsumowane w krajach zachodnich są bogate
w polifenole, które jak wiadomo mają działanie andyoksydacyjne. Natomiast prof. Katarzyna Stoś
z Instytutu Żywności i Żywienia przedstawiła opracowaną na zlecenie KUPS ekspertyzę dotyczącą 
miejsca soków w modelu żywienia człowieka. Podkreśliła, że współczesny stan wiedzy żywieniowej wskazuje, że warzywa i owoce oraz ich przetwory, powinny być ze względów zdrowotnych spożywane kilka razy w ciągu dnia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie minimum  400g owoców i warzyw w 5-ciu porcji. Sok w ilości 200 ml może stanowić jedną z pięciu porcji i za takową jest uznawany przez większość ekspertów, w tym także przez IŻZ. Pani profesor przedstawiła także wymagania jakościowe soków i nektarów, oraz surowców wykorzystywanych do produkcji, jak również ich wartości odżywcze. Podkreśliła wartości odżywcze soków, a także przedstawiła podsumowanie spożycia soków owocowych i warzywnych wśród mieszkańców Polski w latach 2002-2012. 

Wieczorem wszyscy uczestnicy i goście udali się do Kopalni Soli w Wieliczce, wspólnie zwiedzano kopalnię, a następnie odbyła się uroczysta kolacja w Komorze Warszawa. Następnego dnia odbyły się warsztaty AIJN dotyczące wymiany dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialności społecznej (CSR)
w sektorze soków owocowych. Dla chętnych odbyła się także wycieczka po Krakowie.
W trakcie sympozjum dostępne były do degustacji nowości sokownicze, dzięki sponsorom takim jak:
Agros – Nova Sp. z o.o., Emig Sp. z o.o., Hortex Holding, Marwit Sp. z o.o., Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K.A. i Viands Sp. z o.o. 

Po zakończeniu sympozjum, KUPS przekazał niewykorzystane soki, nektary i napoje owocowe Domowi Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie.
Już dziś organizatorzy zapraszają na kolejne coroczne sympozjum, które będzie okazją do ponownego spotkania przedstawicieli całej branży sokownicznej oraz przedyskutowania w trakcie oficjalnych obrad,
i kuluarowych rozmów problemów jakie napotyka na swej drodze branża, ale także okazją do podzielenia się sukcesami, których z pewnością nie zabraknie.  

Kategorie: