1926.jpg

Stowarzyszenie KUPS członkiem Międzynarodowego Sojuszu Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a day”(AIAM5 International Alliance of Associations and Movements “5 a day”)

08.07.2014

Kategoria:

Stowarzyszenie KUPS zostało członkiem Międzynarodowego Sojuszu Organizacji i Stowarzyszeń na rzecz „5 a day”(AIAM5 International Alliance of Associations and Movements “5 a day”).

Międzynarodowy Sojusz “5 porcjizostał utworzony jako organizacja non-profit o nieformalnym statusie w ramach forum międzynarodowej współpracy, gromadzenia i swobodnego przyłączania stowarzyszeń i ruchów “5 porcji” na całym świecie. W ten sposób zostanie on włączony do ustanowienia współpracy z innymi stowarzyszeniami międzynarodowymi, departamentami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i / lub międzynarodowymi firmami prywatnymi, które mają na celu promowanie spożycia owoców i warzyw w ramach zdrowego odżywiania i aktywnego styl życia nie będąc w sprzeczności z celami Sojuszu.

Główne cele Stowarzyszenia:
1. Zgromadzenie Stowarzyszeń i Ruchów “5 porcji” na całym świecie, w celu wolnej wymiany wiedzy i wspierania narodowych celów
2. Motywowanie rządów, aby wspierały, utrzymywały, ochraniały, promowały i tworzyły, jeśli to konieczne, wszystkie narodowe Stowarzyszenia i Ruchy “5 porcji” w celu promocji konsumpcji owoców i warzyw
3. Konsolidacja strategii na rzecz promowania spożycia owoców i warzyw, aby osiągnąć cel poprawy zdrowia publicznego i wzrostu spożycia owoców i warzyw – “600 gramów na osobę dziennie” lub “co najmniej 5 porcji warzyw i owoców dziennie”
4. Informowanie o korzyściach płynących z owoców i warzyw w ramach zdrowych nawyków żywieniowych
5. Edukowanie oraz informowanie ludności świata, tworzenie zdrowych nawyków żywieniowych, podkreślając promocję spożywania owoców i warzyw wśród dzieci i młodzieży poprzez obowiązkową edukację żywieniową w szkołach
6. Wspieranie mechanizmów prowadzących do dostępności i przystępności owoców i warzyw we wszystkich sferach społecznych. W szczególności należy promować krajową politykę na rzecz ochrony rolnictwa rodzinnego (małego i średniego), tworzyć mechanizmy transportowe i komercjalizacyjne z których korzystają producenci owoców i warzyw, promować zwiększanie i regularne spożycie owoców i warzyw  w szkołach i za pomocą szkolnych programów

Sojusz reprezentuje Prezydent oraz Sekretarz, którzy są odpowiedzialni za strategię Sojuszu, pracę Biura Sojuszu oraz organizację Międzynarodowych Kongresów.Kategorie: