Stowarzyszenie KUPS uczestniczyło w opiniowaniu rekomendacji wyników projektu UJ EATWELL

01.02.2012

Kategoria:

W dniach 12-13 stycznia 2012r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt badawczy EATWELL (Interventions to Promote Healthy Eating Habits: Evaluation and Recommendations) realizowany przez Uniwersytet Jagielloński w ramach 7 Programu Ramowego.

Celem projektu EATWELL jest wzmocnienie działań w zakresie polityki zdrowotnej związanej z dietą w krajach Europy, poprzez dostarczenie naukowo potwierdzonych dowodów na temat skuteczności przeprowadzonych dotychczas interwencji. Projekt realizowany jest w pięciu krajach UE (we Włoszech, Danii, Wielkiej Brytanii, Polsce i Belgii), a jego wyniki posłużą m.in. do przygotowania rekomendacji decydentom na szczeblu UE.

 W ramach projektu EATWELL zebrano i przeanalizowano dane pochodzące z różnych źródeł, a dotyczące interwencji w zakresie żywieniowej polityki zdrowotnej w Europie i poza nią, a także informacje na temat ewaluacji tych interwencji. W niniejszym raporcie podsumowano istniejące naukowe dowody na skuteczność różnych działań nakierowanych na prawidłowe odżywianie i przygotowano wstępne rekomendacje dla rządów krajów członkowskich UE i dla Komisji Europejskiej.

Organizatorzy docenili wkład Stowarzyszenia KUPS w działalność prospołeczną w zakresie zwiększania świadomości społeczeństwa na temat prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez realizowane projekty pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.

W spotkaniu obok Stowarzyszenia KUPS udział wzięli przedstawiciele przemysłu żywnościowego, organizacje konsumenckie (m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacja Konsumentów) oraz administracje rządowe (Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny). Wszyscy uczestnicy brali udział w dyskusji nad raportem.

Podczas warsztatów konsultowane były najważniejsze zagadnienia:

·         Działania polityki zdrowotnej wspomagające świadomy wybór poprzez kontrolę komunikatów reklamy i publiczne kampanie informacyjne

·         Zamieszczanie na opakowaniu produktu informacji o jego wartości odżywczej

·         Interwencje w zakresie zwiększenia dostępności prozdrowotnych produktów dla wybranej grupy konsumentów

·         Rozwiązania fiskalne pozwalające promować zdrową dietę

·         Współpraca rządu i przemysłu w reformulacji produktów

·         Polityka odnośnie żywienia zbiorowego w szczególności posiłki w szkołach

 

 

Kategorie: