30.jpg

Sukces I edycji programu Stowarzyszenia KUPS oraz zapowiedź jego II edycji

14.09.2011

Kategoria:

W czerwcu 2011r. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) zakończyło skierowaną do klas I-III szkół podstawowych, ogólnopolską kampanię pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Był to roczny program (sierpień 2010 – czerwiec 2011), finansowany z budżetu Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz środków Stowarzyszenia KUPS (przy wsparciu finansowym i merytorycznym swych firm członkowskich: Tymbark i Tetra Pak). Projekt obejmował działania BTL i Public Relations, a jego budżet wyniósł 350 tys. zł netto. W programie wzięło udział ponad 4100 szkół podstawowych z całej Polski. Oznacza to niemal 300 tys. dzieci z klas I-III objętych programem. Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” odniósł wielki sukces i uzyskał ogromne poparcie instytucji związanych z oświatą i zdrowiem. Program był objęty patronatami honorowymi: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz czternastu Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Partnerem merytorycznym został Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
 Program osiągnął wspaniałe efekty, wobec czego nastąpi jego kontynuacja w roku szkolnym 2011/2012. Program zostanie zrealizowany dzięki sfinansowaniu z budżetu Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz wszystkich członków Stowarzyszenia KUPS, którzy podjęli się partycypować w kosztach niekwalifikowanych.


Idea programu
 Ideą programu dla szkół „5 porcji warzyw, owoców lub soku” była kontynuacja promocji zdrowej, zbilansowanej diety oraz pokazanie dzieciom, że warzywa, owoce i soki są modne, a ich spożywanie może być zabawą. Program był odpowiedzią na ciągle pojawiające się problemy związane z nieodpowiednią dietą Polaków i zbyt niskim poziomem edukacji w tym zakresie, szczególnie dzieci. Problem ten szczególnie dotyczy dzieci, dlatego właśnie tak istotna jest ich edukacja oraz wpajanie zdrowych nawyków od jak najwcześniejszych lat.
 5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie to nie tylko dawka witamin, błonnika i składników mineralnych niezbędna naszym pociechom, ale także sposób, by uchronić dzieci przed coraz częstszym problemem otyłości. Dlatego warto dążyć do tego, aby 5 porcji warzyw, owoców lub soku znalazło dogodne miejsce w rytmie ich dnia i pomagało im się rozwijać, by mogły realizować swoje marzenia, a przede wszystkim cieszyć się dzieciństwem.
 Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” nie promował żadnych marek i miał charakter programu społecznego. Jego jedynym zadaniem była promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci.

 Działania
 Nauczyciele i uczniowie biorący udział w programie otrzymali materiały edukacyjne, na podstawie których, w ciągu roku szkolnego prowadzili lekcje dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Materiały edukacyjne trafiły także do ponad pół miliona rodziców. Wedle naszej wiedzy, program ten był więc jednym z największych i najskuteczniejszych programów tego typu realizowanych w Polsce.
 Stworzona na potrzeby programu strona www rejestrowała około 250 odwiedzin dziennie, a średni czas na niej spędzany przekraczał 7 minut, co pozwala stwierdzić, że internauci byli nią żywo zainteresowani. Strona www programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku” uzyskała również Certyfikat Bezpiecznej Strony „Best” za promowanie treści bezpiecznych i przyjaznych dzieciom.
 W maju rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny na najlepszy plakat, w którym uczestniczyły szkoły biorące udział w programie. W konkursie rywalizowało ze sobą aż 2 165 plakatów z całej Polski. Z każdego województwa został wybrany najlepszy plakat, czyli praca
 zbiorowa jednej klasy. W ramach nagród klasy dostały aparaty cyfrowe, a wszystkie dzieci z tych klas – plecaki. Byliśmy miło zaskoczeni bardzo dużą ilością przysłanych pięknych prac, promujących program i zdrowe odżywianie w oparciu o 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i twórczym podejściem do tematu. Dlatego dodatkowo przyznaliśmy także 19 wyróżnień (dzieci z wyróżnionych klas również dostały plecaki). Łącznie mamy więc aż 35 klas szczęśliwych zwycięzców konkursu.
 W trakcie trwania programu, w mediach (prasa, Internet, radio) ukazało się kilkaset publikacji dotyczących programu oraz przekazywanych przez niego idei.

 Efekty
 Aby zmierzyć edukacyjny efekt prowadzonych w ramach programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku” działań, skłoniliśmy nauczycieli do przeprowadzenia wśród swych uczniów ankiet przed i po przeprowadzeniu lekcji na podstawie przygotowanych przez nas materiałów. Wyniki porównania tych ankiet potwierdzają ogromny sukces programu. Prawie 90% dzieci biorących udział w końcowym badaniu wiedziało, iż warzywa, owoce i soki są zdrowe, gdyż zawierają cenne naturalne witaminy. Przed programem niecałe 77% uczniów, którzy wzięli udział we wstępnym badaniu zdawało sobie z tego sprawę. Z końcowego badania wiedzy wynika, że aż 80 % dzieci wie, ile razy w ciągu dnia powinny sięgać po owoce, warzywa i sok. Wiedza na ten temat poprawiła się wśród uczniów biorących udział w programie o prawie 40%. Często słyszy się o problemach związanych z przekonaniem dzieci do jedzenia warzyw, ponieważ najmłodsi za nimi nie przepadają. Tymczasem, z przeprowadzonego badania wynika, że ponad 88% uczniów lubi jeść warzywa. Po zrealizowaniu akcji, na śniadanie jadło warzywo aż 42% badanych dzieci, czyli prawie o połowę więcej niż w listopadzie 2010 r. W tych samych badaniach aż 43 % uczniów potwierdziło, że dostało warzywo do szkoły na drugie śniadanie np. w kanapce. Pod tym względem wynik poprawił się o 24%. Wyniki końcowego badania pokazały także, że ponad 96% dzieci lubi jeść owoce. Po zakończeniu programu aż 45% dzieci zadeklarowało, że jadło owoc na śniadanie – to o 19% więcej niż przed programem. Obecnie również prawie połowa dzieci (ponad 43%) deklaruje, że otrzymuje owoc do szkoły. Jest to znaczna poprawa, która świadczy również o tym, że wzrosła świadomość rodziców w zakresie racjonalnego żywienia. Więcej dzieci pije także soki. Końcowe badanie wiedzy wykazało, że aż 97% dzieci je lubi. Mimo to, przed akcją jedynie 31% dzieci otrzymywało sok do szkoły. Teraz do szkoły dostaje sok prawie 48% uczniów, czyli aż o 17% więcej niż na początku programu. Pod koniec programu, 75% badanych dzieci piło na śniadanie w domu sok. To aż o 41% więcej niż przy pierwszym badaniu – wtedy tylko 34% dzieci piło sok do śniadania.

 Plany na przyszłość
 Z uwagi, iż program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” odniósł tak wielki sukces, pragniemy przedłużyć go o kolejny rok szkolny. Takie działania społeczno-edukacyjne, jak zmiana i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wymagają z zasady długofalowych, wieloletnich działań. Tylko wówczas mają szansę na dobre zakorzenić się i przekształcić w trwałe nawyki, przekładające się na zakupy w sklepie, jak i podczas przygotowywania posiłków w domu.
 II edycja programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku” będzie niosła te same idee i przesłania edukacyjne, co edycja pierwsza. Będzie promować zdrowe odżywianie, oparte na spożywaniu 5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie. Będzie opierać się również na podobnych działaniach – lekcjach w szkołach prowadzonych w oparciu o specjalnie przygotowane materiały oraz działaniach Public Relations mających przenieść promowane idee poza mury szkolne, do szerokiego grona konsumentów.

 Stowarzyszenie KUPS podejmuje działania, by idea projektów „Marchewka” i  „5 porcji warzyw, owoców lub soku” była kontynuowana i by również w przyszłych latach móc wspierać
 edukację rodziców, dzieci i młodzieży na temat zdrowego odżywiania i roli owoców, warzyw oraz ich przetworów (w tym soków) w naszych codziennych dietach, a przez to również wspierać krajowe ogrodnictwo i przetwórstwo owocowo-warzywne, w tym branżę sokowniczą.

 Więcej informacji udziela:

 Barbara Groele – sekretarz generalny KUPS
 Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 Ul. Rakowiecka 36 lok 340
 02-532 Warszawa
 Tel. 022 606 38 63
 Tel./fax. 022 646 44 72
 
 www.kups.org.pl

Kategorie: