3028.jpg

Sukces kolejnej edycji Akademii Sokowej „Produkty sokownicze – technologia, rynek, żywienie, zdrowie”, Łódź 29 listopada 2018 r.

04.12.2018

Kategoria:

Cykliczna, piąta już konferencja Akademia Sokowa odbyła się 29 listopada br. w Łodzi na Politechnice Łódzkiej, pod hasłem „Produkty sokownicze – technologia, rynek, żywienie, zdrowie”. Tegorocznymi organizatorami byli Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności oraz Krajowa Unia Producentów Soków. Uczestników konferencji przywitała Pani Dziekan Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz oraz w imieniu organizatorów dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk nowo wybrany Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i sekretarz KUPS Pani Barbara Groele.  

Wykłady zaprezentowali prelegenci z kilku jednostek naukowych:

– „Reformulacja produktów sokowniczych w kontekście wartości odżywczej.” prof. dr hab. Witold Płocharski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

– „Aktywność biologiczna i skład soków NFC” dr inż. Anna Podsędek z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

– „Soki w żywieniu człowieka w stanie zdrowia i choroby” dr inż. Urszula Pytasz z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

– „Błędy żywieniowe dzieci – czy mamy skuteczne rozwiązania?” mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz z Instytutu Żywności i Żywienia

– „Niekonwencjonalne techniki polepszania wydajności tłoczenia soków owocowych” dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

– „Mieszane soki owocowe jako źródło substancji bioaktywnych„ dr hab. Stanisław Kalisz z Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– „Innowacyjne przetwory sokownicze” dr inż. Monika Mieszczakowska-Frąc z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

– „Kształtowanie potencjału bioaktywnego i walorów smakowych soków wiśniowych” dr inż. Paulina Nowicka z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

– „Elagotaniny jako cenne składniki soków owocowych” dr inż. Michał Sójka z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

– „Fakty i mity na temat soków” Barbara Groele ze Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele z następujących ośrodków naukowych:

– Politechnika Łódzka

– Politechnika Gdańska

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

– Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

– Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jak również przedstawiciele licznych firm produkcyjno-handlowych: m.in.

PPH Smaki Ogrodu, Tłocznia Soków Owocowych Vero, Tłocznia Soków Owocowych TeSO, Marwit, Hortex, Wosana S.A.

Tematyka konferencji dotyczyła produktów sokownicznych, technologii produkcji, roli w żywieniu i ich wpływu na zdrowie. Przedstawiono wyniki wielu badań świadczących o bioaktywnym i prozdrowotnym oddziaływaniu surowców i produktów owocowo-warzywnych, na przykładzie mętnych soków jabłkowych, mieszanych i wiśniowych. Przybliżono zagadnienia legislacyjne i wymagania jakościowe soków owocowych oraz błędy żywieniowe dzieci w wieku szkolnych na tle Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Przedstawiono również techniki poprawiające wydajność produkcji soków oraz przykładowe kierunki innowacji w projektowaniu produktów sokowniczych. Tematyka wykładów i dyskusji pozwoliła na pogłębienie wiedzy na temat licznych właściwości prozdrowotnych soków i przetworów owocowo-warzywnych. Na końcu przedstawiono fakty i mity nt. soków oraz rozwinęła się ożywiona dyskusja.

Organizację konferencji wsparła firma Tymbark, która dostarczyła soki do degustacji dla Uczestników.

Kategorie: