1482.jpg

Sukces XVI Międzynarodowego Sympozjum KUPS

03.06.2013

Kategoria:

W dniach 22-24 maja 2013 roku odbyło się XVI Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków połączone z uroczyskami obchodami Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków. Z tej okazji pierwszy dzień spotkania przebiegł na wspólnym świętowaniu 20-letniego istnienia KUPS. Natomiast podczas drugiego dnia rozpoczęła się merytoryczna część spotkania wraz z prezentacjami i wykładami pod tematem „Dorobek 20 lat branży sokowniczej w Polsce
i perspektywy na przyszłość”.

Sympozjum objął honorowym patronatem Pan Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatem medialnym objęły redakcje: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Bezpieczeństwo
i Higiena Żywności, Hasło Ogrodnicze, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, Agro Industry, Fresh & Cool Market, Sad Nowoczesny, jadodnik.pl, Owoce Warzywa Kwiaty, Wiadomości Handlowe, portalspożywczy.pl, dlahandlu.pl oraz TVR Polska Telewizja. Partnerzy sympozjum wspierali organizację dorocznego wydarzenia KUPS: Alpex Sp. z o.o., Austria Juice, WOB Beczkopol Sp. z o.o., Blücher, Bucher Unipektin AG, Dinter Polska Sp. z o.o., Enviro Chemia Polska Sp. z o .o., GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o, Mercedes-Benz Warszawa, Scheller Allibert Sp. z o.o., Sealed Air Polska Sp. z o.o., Seepex GMBH, Tetra Pak Sp. z o.o., Tymbark – MWS Sp. z o.o. S.K.A., Zentis Polska Sp. z o.o..

Od wielu lat sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie KUPS to najważniejsze spotkanie branży sokowniczej w Polsce. Przyciąga coraz więcej gości i cieszy się rosnącym zainteresowaniem nie tylko w kraju, ale i za granicą. Podczas tegorocznego sympozjum odbyło się 20 prelekcji, w dwóch blokach tematycznych:

·         Rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji.

·         Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju branży.

Jako prelegentów sympozjum organizatorzy zaprosili przedstawicieli Komisji UE-Promocja Artykułów Rolnych, Brazylijskiego Stowarzyszenia Ekspertów Owoców Cytrusowych (CitrusBR), Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN), Tureckiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (MEYED), SGF International e.V. oraz instytucji naukowych: Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jak również wielu innych uznanych reprezentantów przemysłu i nauki. W Sympozjum uczestniczyło około 220 osób, a wśród nich przedstawiciele przemysłu, polityki, nauki i mediów. O wysokim prestiżu i międzynarodowym charakterze tego spotkania świadczył fakt, że swoich reprezentantów zgłosiły firmy i instytucje z 10 krajów (Belgia, Brazylia, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Turcja, Włochy, Ukraina).

XVI Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków połączone z uroczystymi obchodami Jubileuszu 20-leia Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków stało się doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć branży sokowniczej oraz przedyskutowania możliwości
i perspektyw dalszego rozwoju.

Na wstępie Prezes Stowarzyszenia KUPS Julian Pawlak wygłosił podsumowanie dotyczące zmian jakie nastąpiły w latach 1990-2013 na polskim rynku soków i napojów owocowych i warzywnych. Od początku lat dziewięćdziesiątych do dnia dzisiejszego nastąpił znaczny wzrost spożycia produktów sokowniczych, na co wpływ miały nie tylko zmiany społeczne, ale również praca branży sokowniczej, która inwestuje
w nowe technologie, poprawia jakość, a także zwiększa świadomość społeczną.

Sytuację na rynku zagęszczonych soków owocowych w ciągu ostatnich 20 lat omówił Piotr Podoba
z Dinter Polska Sp. z o.o.. Poświęcił wiele uwagi na temat programów pomocowych dedykowanych na rzecz rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego w tym również wykorzystania dostępnych środków finansowych pochodzących również z UE.

Wykład dotyczący ewolucji kategorii soków i napojów oraz wyzwań jakie stoją przed branżą sokowniczą w nadchodzących latach wygłosiła Sylwia Łoniewska z firmy Tetra Pak Sp. z o.o.. Jej zdaniem to konsumenci, a właściwie zmiany demograficzne zachodzące na polskim rynku są największym wyzwaniem dla branży sokowniczej.

Prelekcję na temat kampanii promocyjnych i informacyjnych, które są narzędziem do propagowania produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich przygotował Emanuel Jankowski, który obecnie zajmuje się programami promocji artykułów rolnych w Dyrekcji Generalnej Rolnictwa UE (DG AGRI).

Innowacyjne propozycje dla przemysłu sokowego i napojowego podczas sympozjum zaprezentowała firma Zentis Polska Sp. z o.o.. Reprezentanci przedstawili słuchaczom specjalne produkty z cząstkami, które utrzymują się w zawieszeniu w napoju. Wyrób ten nadaje w produktom sokowniczym nowe oblicze
i nowe innowacyjne podejście do ich właściwości i zastosowania.

To jak wygląda polski rynek soków pitnych i zagęszczonych na tle rynku europejskiego w swoim wystąpieniu omówiła dr Bożena Nosecka Kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Tematem wystąpienia był również rozwój rynku zagęszczonego soku jabłkowego, który ma znaczne szanse na zwiększenie spożycia po wejściu Europy z kryzysu gospodarczego.

Szerzej sytuacja na rynkach amerykańskich zagęszczonego soku jabłkowego została przedstawiona przez Rene Alarcona oraz Carlosa Steffena, przedstawicieli z USA i Ameryki Południowej.

Do współpracy z tureckim rynkiem soków zagęszczonych namawiała Ebru Akdag, Sekretarz Generalny Tureckiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych. Turcję i Polskę łączy wiele podobieństw, które na pierwszy rzut oka powodują, że kraje te ze sobą konkurują. Patrząc z szerszej perspektywy takie podobieństwa mogą również zacieśniać współpracę pomiędzy turecką, a polską branżą sokowniczą.

Globalne omówienie sytuacji na rynku zagęszczonego soku jabłkowego dopełniły kolejne prezentacje dotyczące wschodnioeuropejskiego oraz chińskiego rynku, które przedstawili Tomasz Kayed z firmy Alpex Sp. z o.o. oraz Andrzej Rowicki z firmy Dinter Polska Sp. z o.o.

Temat aktualnego stanu legislacji UE w branży sokowniczej poruszył Jan Hermans z Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN), Sekretarz Generalny. Natomiast prezentacja o metodach ochrony jakości i autentyczności soków w Europie przedstawiona została przez Alexandrę Heinermann, Dyrektora Generalnego SGF International EV.

Prelekcja związana z związkami polifenolowymi występującymi w sokach, które mają właściwości prozdrowotne przedstawił prof. dr hab. Jan Oszmiański Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw
i Zbóż. Profesor przekonywał, że z licznych badań wynika, że spożycie owoców i warzyw, przyczyniają się do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Wysokie spożycie owoców i warzyw, może również zapobiegać nowotworom i zmniejszać ryzyko chorób naczyniowych.

Tematem bardzo ciekawej prezentacji była również analiza przyczyn spadku spożycia soku pomarańczowego na świecie oraz propozycje w jaki sposób zwiększyć jego konsumpcję. Autorką prezentacji była Larissa Popp Dyrektor Wykonawczy w Brazylijskim Stowarzyszeniu Eksporterów Owoców Cytrusowych (CitrusBR).

Podczas Sympozjum nie zabrakło prezentacji dotyczących technicznych rozwiązań, usprawnień linii technologicznych.

Nowoczesne technologie pompowania w przemyśle owocowo-warzywnym omówił przedstawiciel firmy Seepex GmbH Jan Danielewski. Firma oferuję technikę i technologię zorientowaną na wysoka jakość produkcji, na opłacalność, na ochronę środowiska oraz oszczędne zużycie energii.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w oczyszczaniu ścieków przemysłowych
w przemyśle spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa owocowo-warzywnego
w swoim wystąpieniu z kolei zaprezentował Marcin Woźniak z firmy Enviro-Chemia Polska Sp. z o.o.

W jaki sposób zachować wysoką efektywność produkcji na urządzeniach procesowych oraz najniższe koszty produkcji? Na to pytanie odpowiedział podczas swojego wykładu Paweł Karendys, Dyrektor ds. Sprzedaży Technicznej i Serwisu w firmie Tetra Pak Sp. z o.o.

Swoje najnowsze innowacje zaprezentowała firma Bucher Unipektin AG. Michael Fuchs opowiedział słuchaczom o maszynach i liniach do przetwórstwa owoców i warzyw.

O nowoczesnych wirówkach i dekanterach do soków, które są powszechnie używane w sokownictwie do klarowania soków opowiedzieli Mariusz Barwiński i Frank Schauz z firmy GEA Westfalia Separator Group GmbH.

W trakcie sympozjum dostępne były do degustacji nowości sokownicze na stoisku, dzięki sponsorom takim jak: Emig Sp. z o.o., Marwit Sp. z o.o., Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K.A. i Viands Sp. z o.o. oraz wody z firmy Tetra Pak Sp. z o.o.

Po zakończeniu sympozjum, KUPS przekazał znaczną ilość soków, nektarów i napojów owocowych oraz wody Rodzinnemu Domowi Dziecka w Chotomowie.

Już dziś organizatorzy zapraszają na kolejne coroczne sympozjum, które będzie okazją do spotkania przedstawicieli całej branży sokownicznej oraz przedyskutowania podczas oficjalnych obrad, jak
i również w kuluarach wyzwań i problemów jakie stają przed polską branżą sokowniczą na krajowym
i globalnym rynku.

Kategorie: