Unijny wykaz dodatków do żywności opublikowany

18.01.2012

Kategoria:

W Dzienniku Urzędowym UE z dnia 12 listopada 2011 r. opublikowano długo oczekiwane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności.

Dotychczas załącznik II do rozporządzenia 1333/2008 pozostawał pusty, a wykazy dozwolonych do stosowania dodatków zawarte były w dyrektywach, których przepisy wdrażano w Polsce w formie rozporządzeń Ministra Zdrowia. Od momentu rozpoczęcia stosowania przepisów nowego rozporządzenia 1129/2011 w produkcji żywności będzie można wykorzystywać wyłącznie te substancje dodatkowe, które znajdują się we wspólnotowym wykazie, na warunkach w nim określonych (do tego czasu obowiązują przepisy krajowe w tym zakresie).

Nowy wykaz nie różni się znacznie w stosunku do dotychczasowych, jeśli chodzi o obecne w nim dodatki, tylko jego konstrukcja jest inna. Opiera się o kategorie żywności, dlatego też kluczowe dla posługiwania się wykazem będzie umiejętne dopasowanie konkretnego produktu do właściwej kategorii. Należy wziąść pod uwagę, że treść wykazu będzie się zmieniać wraz z postępem prac EFSA nad ponowną oceną dodatków.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Załącznik będzie stosowany od dnia 1 czerwca 2013 (niektóre dodatki, w tym glikozydy stewiolowe można będzie stosować od wejścia w życie rozporządzenia).

Wraz z rozporządzeniem 1129/2011 zostały opublikowane dwa inne, bardzo istotne akty prawne, tj.:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych,

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1131/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do glikozydów stewiolowych.

Powyższe rozporządzenia znajdziecie Państwo w zakładce Legislacja/Unijne akty prawne/Substancje pomocnicze.

Kategorie: