3624.jpg

Uroczyste otwarcie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych w Skierniewicach

17.11.2021

Kategoria:

W dniu 16 listopada 2021 roku zostało oficjalnie otwarte Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Placówka powstała, by nowatorskie rozwiązania z zakresu przetwórstwa owoców i warzyw promować wśród producentów i przedsiębiorców.

Centrum jest odpowiedzią nauki na potrzeby ogrodników i przetwórców produktów ogrodniczych. Będzie to miejsce nie tylko prowadzenia badań, lecz także przygotowania technologii i podejmowania wyzwań związanych z tworzeniem nowych produktów, jakich dziś oczekuje rynek.

 

W otwarciu uczestniczyli m.in.: Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Krzysztof Ciecióra – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władze lokalne w osobie Krzysztofa Jażdżyka – prezydenta Miasta Skierniewice, prof. Dariusz Grzebelus – przewodniczący rady naukowej Instytutu Ogrodnictwa, senator PiS Rafał Ambrozik, Witold Boguta – prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw i Barbara Groele – sekretarz generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

 

Zaproszeni również byli pracownicy naukowi Instytut Ogrodnictwa – PIB, także pracownicy emerytowani, przedstawiciele firm biorących udział w realizacji projektu #CPPO oraz media.

 

Podczas oficjalnego otwarcia Prof. Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu przedstawiła historię związaną z Centrum, od samego pomysłu na jego realizację po ostateczne decyzje dotyczące doboru wyposażenia. Miłym akcentem było docenienie i zauważenie wkładu pracy Stowarzyszenia KUPS, w osobach prof. dr hab. Witolda Płocharskiego oraz Barbary Groele, którzy zawnioskowali do MRiRW i przygotowali wkład o uzupełnienie konsultowanej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju uwzględniający konieczność wsparcia finansowego wszelkich aktywności na rzecz innowacyjnych produktów wysokiej jakości z owoców i warzyw. Ten zapis pozwolił później Instytutowi Ogrodnictwa sięgnąć po wsparcie finansowe na powstanie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych.
W Centrum znajdują się dwie specjalistyczne hale technologiczne. Pierwsza z nich przystosowana do produkcji szerokiej gamy soków, nektarów, przecierów i produktów zagęszczanych oraz druga do produkcji suszy owocowych i warzywnych. Aby lepiej poznać zarówno oczekiwania, jak i opinie rynku o projektowanych produktach w sąsiedztwie działu technologicznego zaplanowano dział badań konsumenckich i sensorycznych. Oprócz klasycznej pracowni badań sensorycznych, w Centrum zaprojektowano specjalną przestrzeń warsztatową umożliwiającą bezpośredni kontakt różnych grup interesariuszy i sprzyjającą efektywnej komunikacji w formule Living-Lab (tzw. żywego laboratorium).

 

Projekt #CPPO dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu to ponad 12 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło nieco ponad 8,5 mln złotych.

Kategorie: