3060.jpg

VIII Noworoczne Spotkanie Branżowe, 22 stycznia 2019 r., Józefów k/Warszawy

01.02.2019

Kategoria:

Noworoczne Spotkania Branżowe Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) stały się coroczną tradycją, podczas których omawiane są bieżące ważne i strategiczne dla branży tematy. W roku bieżącym tematem przewodnim było podsumowanie sezonu 2018/19, który obfitował w ponad przeciętne ilości owoców i wygenerował problemy ze skupem i przetwórstwem.

Spotkanie licznie zgromadziło członków Stowarzyszenia KUPS, sadowników i pośredników oraz przedstawicieli grup producenckich: jabłek i z owoców kolorowych (ok. 50 osób). Spotkanie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele administracji państwowej: Dyrektor Marian Borek, Departament Rynków Rolnych, MRiRW oraz świata nauki: prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Instytut Ogrodnictwa, dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERGiŻ, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, dr inż. Sylwia Skąpska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego oraz dr inż. Robert Zaremba, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Dyskusję zgromadzonych w zakresie obecnej sytuacji w branży owocowo-warzywnej poprzedziły wprowadzające prezentacje przedstawione przez Juliana Pawlaka (prezes zarządu KUPS) oraz dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERGiŻ. Dyrektor Marian Borek podkreślił, że Ministerstwo jest platformą dla rozmów między producentami i przetwórcami, planuje wprowadzić zmiany legislacyjne usprawniające i doszczegóławiające, aby uniknąć corocznych problemów na rynku owoców i warzyw.
Piotr Podoba (wiceprezes zarządu KUPS) wziął aktywny udział w dyskusji nt. sytuacji w skupie i przetwórstwie owoców. Podczas spotkania poruszono następujące problemy i kwestie:

 

  • trwające od lipca 2018 roku w MRiRW prace nad wzorem umowy kontraktacji  (prace intensywnie wznowiono z początkiem stycznia 2019 roku) mając na celu wprowadzenie zmian w ustawie  z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych;
  • od października 2018 roku był prowadzony interwencyjny skup jabłek realizowany przez firmę Eskimos S.A. Przedstawiciel Firmy Michał Rydzak poinformował o bieżącej realizacji docelowo ok. 300 tys. ton jabłek (szacunki);
  • przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek oraz Krajowego Zrzeszenie Plantatorów Aronii – Aronia Polska podkreślili, że niezmiernie ważna jest współpraca z przetwórcami, w szczególności oparta na wieloletnich umowach kontraktacji, co jest możliwe w ich przypadku z uwagi, że czarna porzeczka oraz aronia są owocami dedykowanymi do przemysłu;
  • przetwórcy potwierdzili, że wysokość zbiorów czarnej porzeczki na poziomie ok. 100 tys. to jest ilość wystarczająca do przetworzenia na mrożonki i zagęszczony sok. Ok. 100 tys. ton czarnej porzeczki jest poziomem zapotrzebowania rynkowego na te owoce;
  • przetwórcy podkreślili, że współpraca na rynku jabłek w oparciu o umowy kontraktacji byłaby bardziej powszechna w przypadku, gdy sadownicy będą mieli sady jabłek przemysłowych, a nie odsort nadprodukji jabłek deserowych.

 

Przedstawiciele uczelni i instytutów naukowych podkreślili dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem KUPS oraz deklarowali chęć kontynuacji współpracy i uczestnictwa w różnego typu aktywnościach Stowarzyszenia. 

Wszyscy zebrani zgodzili się, że niezwykle ważne jest dalsze prowadzenie rozmów, wymiany poglądów w zakresie wzajemnej współpracy, zrozumienie i znajdowanie rozwiązań dla wspólnych problemów branży.

Po zakończeniu obrad zaproszono Gości do kontynuacji rozmów w kuluarach i podczas kolacji.

Kategorie: