1181.jpg

Walne Zgromadzenie Członków KUPS 25 kwietnia 2012 roku

16.05.2012

Kategoria:

W dniu  25 kwietnia 2012  roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z prac KUPS, podsumowano aktywność w 2011 roku oraz działalność za ostatnie 4 lata, z uwagi na podsumowanie aktywności Stowarzyszenia podczas II kadencji Zarządu KUPS.

Na kolejną kadencję Prezesem Zarządu został ponownie wybrany Julian Pawlak z firmy Tymbark – MWS Sp. z o.o. S.K.A.

Natomiast w skład Zarządu KUPS weszli:

Joanna Bancerowska z firmy Agros-Nova Sp. z o.o.

Tomasz Kurpisz z firmy Hortex Holding S.A.

Romuald Ozimek z firmy OJC Sp. z o.o.

Witold Płocharski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Piotr Podoba z firmy Dinter Polska Sp. z o.o.

Piotr Trojanowicz z firmy Sokpol – Koncentraty Sp. z o.o.

 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Michał Górniak z firmy POiW „GOMAR” (Przewodniczący)

Marcin Królikowski z firmy Agros-Nova Sp. z o.o.

Stanisław Stępniewski z firmy „ARED” ZPOW

 

W trakcie spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB omówiła bieżącą sytuację na rynku zagęszczonych soków. Przedstawiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz aktualne dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców w Polsce. Dodatkowo prezentacja dr Noseckiej była analizą sytuacji na rynku zagęszczonego soku jabłkowego w kraju i na świecie, dostarczającą wielu informacji w szczególności o rynku USA, Chin i UE-27, jak również oceną stanu zapasów oraz eksport soków zagęszczonych.

 

Kategorie: