3576.png

„Wyzwania branży sokowniczej w obliczu pandemii” – relacja z konferencji branżowej KUPS

01.07.2021

Kategoria:

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja „Wyzwania branży sokowniczej w obliczu pandemii”, organizowana przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wiedzy, uwzględniających bieżącą sytuację na rynku sokowniczym w kraju i za granicą. Specjaliści i uczestnicy branży pochylili się także nad trendami oraz przepisami prawnymi, które wpłyną na kształt branży sokowniczej w nadchodzących latach.

Polityka gospodarcza UE

Na konferencji uczestnicy branży, których powitał Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia KUPS, mieli możliwość omówienia wpływu zmian w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, oddziałujących na działalność przedsiębiorców z branży sokowniczej. Prezes Pawlak zaprezentował założenia m.in. Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu”, a także zmiany prawne i podatkowe, w tym wpływ wprowadzenia tzw. podatku cukrowego. Wszystkie wskazane zmiany, a także rozwój ekologicznych trendów konsumenckich, będą miały wpływ na kształt i działalność branży sokowniczej w nadchodzących latach.

Pandemia a nawyki konsumenckie

Nad wpływem pandemii na branżę sokowniczą pochylił się Szymon Mordasiewicz, reprezentujący firmę Growth for Knowledge (GFK), zajmującej się badaniami opinii publicznej. Partner merytoryczny konferencji wskazał na pozytywną zmianę w nastrojach konsumenckich, wpływających na decyzje zakupowe. Niemniej prelegent wykazał, że nadal funkcjonują pewne obawy o zdrowie bądź o gospodarkę, będące skutkiem przedłużającego się lock downu oraz sytuacji pandemicznej. Ciekawym trendem, wynikającym z wydarzeń minionego roku, jest chociażby krótszy czas poświęcany na zakupy oraz wzrost popularności zakupów online w dostawie bezkontaktowej. Jest to być może kierunek zmian, w którym branża sokownicza powinna podążać za konsumentami, których preferencje w tym zakresie mogą pozostać niezmienione.

Bieżąca sytuacja rynkowa

Na konferencji omówiona została także bieżąca sytuacja rynkowa dotycząca produkcji soków zagęszczonych oraz soków NFC w Polsce. Krajowe i światowe dane w tym zakresie zaprezentowały Bożena Nosecka oraz Anna Bugała z Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB. Z kolei Jakub Tyczkowski, reprezentujący firmę Rekopol, będącej partnerem merytorycznym konferencji, zaprezentował obecne oraz nadchodzące obowiązki producenta, związane z wprowadzaniem kolejnych przepisów dotyczących systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Punktem kulminacyjnym konferencji był zorganizowany panel dyskusyjny, dotyczący wyzwań rynku soków NFC oraz soków zagęszczonych. Prezentację wprowadzającą przedstawił Andrzej Rowicki z firmy Döhler Sp. z o.o., ukazując obecne dane rynkowe w tym zakresie. Dyskusję uzupełniła Barbara Groele informując o wstępnych propozycjach kierunku zmian wymagań dyrektywy sokowej w ramach przeglądu unijnych wymagań norm przez Komisję Europejską. Strategia „od pola do stołu”, zgodnie z którą trwają przeglądy, uwzględnia 3 aspekty zrównoważonego rozwoju, tj. środowiskowy, ekonomiczny oraz społeczny, w tym zdrowotny. Jako atut należy postrzegać naturalność soków oraz  ich niskie przetworzenie, dlatego niezwykle ważna jest dbałość aby w planowanych nowelizacjach  nie utracić tej przewagi rynkowej soków.

20 lat Flottweg – Sponsor Główny

Firma Flottweg w ubiegłym roku obchodziła 20 lecie aktywności w Polsce. Daniel Olszewski, Prezes Zarządu od ponad 20 lat związany z firmą Flottweg, pod sztandarem której z sukcesem rozwija polski oddział.

Sponsorami Konferencji byli B&P Engineering Sp. z o.o. Sp.k. oraz PGI Polska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o. Sp. k. Sponsorami przerwy sokowej byli: Bewa Sp. z o.o., Biurkom – Flampol Sp. z o.o., Fortuna Sp. z o.o., Fructa Napoje Sp. z o.o., Hortex Sp. z o.o., KGH Polska Sp. z o.o., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Tymbark – MWS Sp. z o.o. oraz Viands Sp. z o.o.

Konferencja „Wyzwania branży sokowniczej w obliczu pandemii” była kolejną okazją dla uczestników branży do zaktualizowania wiedzy oraz zapoznania się z najnowszymi danymi rynkowymi.Organizatorzy już dzisiaj zapraszają na wrześniową konferencję.

Kategorie: