I Ogólnopolski Dzień Soku

19.06.2012

Kategoria:

31 maja 2012 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie miał miejsce I Ogólnopolski Dzień Soku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, w ramach kolejnej edycji kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Miało związek z przeprowadzonym w ramach kampanii konkursem dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod hasłem „Piję sok przez cały rok”. Przed rozpoczęciem konkursu dla dzieci odbyła się konferencja prasowa prowadzona przez autorkę programu telewizyjnego „Wiem, co jem” Katarzynę Bosacką, przy udziale dietetyka Agatę Ziemnicką, prof. Witolda Płocharskiego, Juliana Pawlaka oraz Marię Jaraszek z agencji Health Think public relations, koordynującej projekt, która przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów.

            Konferencję rozpoczęła Katarzyna Bosacka od przedstawienia danych dotyczących otyłości wśród Polaków, zwracając szczególną uwagę na duży odsetek dzieci cierpiących na nadwagę. Następnie głos zabrała Agata Ziemnicka, wyjaśniając, jak ważny jest udział 5 porcji warzyw, owoców lub soku w codziennej diecie.

Podczas konferencji można było również posłuchać wypowiedzi prof. Witolda Płocharskiego, który mówił o normach obowiązujących w produkcji soków, ich składzie i metodach wytwarzania oraz jakości wyrobów polskiego przemysłu przetwórczego.

            W trakcie konferencji podsumowano rezultaty kampanii szkolnej. Miała ona na celu zwrócenie uwagi dzieci na wartość odżywczą warzyw, owoców i soków, przybliżenie pojęcia porcji oraz przekonanie uczniów do spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku w ciągu dnia i wyjaśnienie, że jedną z porcji może stanowić szklanka soku. Kampania objęła swoim zasięgiem blisko 4 tys. szkół z 15 tys. klas I-III wraz z nauczycielami, 300 tys. dzieci, 600 tys. rodziców i 20 tys. lekarzy.

            Z przeprowadzonej wśród uczestników ankiety wynika, że dzięki projektowi „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, niemalże 95% dzieci chętnie spożywa warzywa, owoce i soki, 86% dzieci wie, iż produkty te stanowią cenne źródło witamin oraz aż 70% zna definicję porcji. Świadomość dzieci z zakresu zasad zdrowego odżywiania, poruszanych w trakcie programu, zwiększyła się średnio o 13% w stosunku do wiedzy sprzed przystąpienia do udziału w programie. Największy wzrost świadomości uczniów odnotowano w kwestiach możliwości zastąpienia porcji owoców lub warzyw szklanką soku oraz konieczności spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie. Z przeprowadzonych badań wynika, że za małe spożycie warzyw, owoców i soków wśród uczniów, odpowiedzialni są rodzice, którzy nie uwzględniają tych produktów w codziennej diecie swoich dzieci, pomimo, że dzieci deklarują że lubią owoce, warzywa i soki.

            Zorganizowany przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków program „Piję sok przez cały rok”, w ramach kolejnej edycji kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” oraz Wielki Finał konkursu w Dniu Soku, został w tym roku szkolnym przeprowadzony po raz pierwszy i zapoczątkował cykl obchodów planowanych na nadchodzące lata.

 

Kategorie: