INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO WYBORU WYKONAWCY PROGRAMU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO PT. „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU VIII”

28.09.2018

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 3 września 2018 roku do godz. 12:00 w postępowaniu wyboru Wykonawcy programu promocyjno-informacyjnego pt. “5 porcji warzyw, owoców lub soku VIII” wpłynęło pięć ofert, które zostały złożone przez:

– BE Communications S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 257/122, 02-769 Warszawa

– Martis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szańcowej 66, 01-458 Warszawa

– PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 50a/6, 02-661 Warszawa

– Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9a, 02-583 Warszawa

– Świeża Bazylia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Domeyki 5, 04-146 Warszawa

Zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wita Stwosza 50a/6, 02-661 Warszawa.

Kategorie: