940.gif

KUPS z budżetem 5 mln Euro będzie promował dzięki funduszom unijnym kategorię soków i musów w 5 krajach Europy

03.11.2014

Kategoria:

W dniu 30 października 2014 r. Komisja Europejska ogłosiła przyjęcie 27 programów promujących produkty rolnicze w Unii Europejskiej i Krajach trzecich. Całościowy budżet projektów realizowanych przez najbliższe trzy lata to 77,4 mln Euro, z czego UE dofinansuje 39 milionów. Wybrane programy obejmują szerokie spektrum kategorii, takie jak świeże i przetworzone owoce i warzywa, produkty mleczne, znaki jakości, kwiaty oraz mięso. Jednym z wyróżnionych w ten sposób projektów przez Komisję Europejską, jest program promocji, zaproponowany przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, pod tytułem: „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”.

Budżet projektu branży sokowniczej opiewa na blisko 5 mln Euro kosztów netto, wkład własny na jego realizację pokryty zostanie ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Dodatkowo KUPS zaprasza zainteresowane Firmy do wparcia finansowego i pokrycia kosztów niekwalifikowanych (deklarację wsparcia złożyła Firma Tymbark). Kampania realizowana będzie na pięciu rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim i litewskim. Działania obejmują przede wszystkim kampanię ATL (telewizja i internet) – ze szczególnym i innowacyjnym wykorzystaniem technologii mobilnych, BTL i PR. Za wdrożenie kampanii odpowiedzialne będzie wyłonione w konkursie ofert, konsorcjum złożone z agencji kreatywnej Hand Made i domu mediowego Havas Media. Za działania PR natomiast, jako podwykonawca odpowiadać będzie Agencja Fleishman-Hillard. Kampania realizowana będzie w latach 2015-2018.

Prezes Stowarzyszenia KUPS Julian Pawlak podkreśla, że: „Od kilku lat konsekwentnie KUPS prowadzi działania edukacyjne w zakresie promocji soków. Działania te już przynoszą już efekty. Mamy nadzieję, że planowane aktywności przyniosą realne korzyści w postaci zwiększonej konsumpcji oraz wiedzy na temat tych bardzo wartościowych dla naszego zdrowia produktów.  Powierzenie przez Komisję Europejską tak wysokiego budżetu KUPS  świadczy o tym, że nasze wcześniejsze działania były efektywne i zauważalne. Ten projekt będzie unikalny – bo realizowany w aż 5 krajach”. Barbara Groele – sekretarz generalny KUPS – dodaje, że: „Uważamy, że istotna jest przede wszystkim rzetelna edukacja konsumentów oraz informowanie o wartościach odżywczych soków i musów oraz braku dodawania do nich zgodnie z prawem sztucznych barwników, aromatów czy substancji konserwujących (konserwantów)”.


Kategorie: