30.jpg

Prawie 300 tysięcy uczestników drugiej edycji Programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”

12.01.2012

Kategoria:

Trwający od 2 miesięcy program edukacyjny “5 porcji warzyw, owoców lub soku” dotarł już do 300 000 dzieci w wieku 7-10 lat. Najmłodsi uczniowie z klas I-III wraz ze swoimi rodzicami oraz nauczycielami zaangażowało się w program, którego celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Udział w programie bierze co czwarta szkoła w Polsce. Liczba ta stale się powiększa, ponieważ wciąż trwają zapisy. Codziennie kolejne szkoły zgłaszają chęć udziału w tej inicjatywie. Szkoły, które zostały przyjęte do Programu otrzymują bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych, który pozwala im połączyć naukę o zdrowym odżywianiu z zabawą. Na potrzeby programu powstała strona internetowa www.5porcjiwszkole.pl, na której znajdują się m.in. gry edukacyjne dla dzieci, materiały informacyjne dla rodziców oraz aktualne wiadomości dla nauczycieli. Rozpoczęły się również zapisy do konkursu odbywającego się w ramach programu, którego zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Kampania „5 porcji warzyw, owoców lub soku” skierowana jest do uczniów i nauczycieli klas
I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Ma na celu promowanie i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Założenia programu oparte są na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która podkreśla konieczność włączenia do diety codziennego spożywania owoców i warzyw. Porcją może być również  sok owocowy lub warzywny.

Organizatorem kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku” jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), które już od wielu lat z powodzeniem prowadzi działania prozdrowotne i edukacyjne oraz stara się zwiększyć świadomość konsumentów na temat prawidłowych nawyków żywieniowych.

Program „5 porcji warzyw owoców lub soku” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Głównego Inspektora Sanitarnego, a także wszystkich Wojewódzkich Kuratorów Oświaty. Projekt jest sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz ze środków wszystkich członków Stowarzyszenia KUPS, którzy pokrywają koszty niekwalifikowane.

 

Kategorie: