3559.jpg

Stowarzyszenie KUPS wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim podpisało list intencyjny dot. promocji prawidłowych nawyków żywieniowych

11.05.2021

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków wspólnie z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zadeklarowały wzajemną współpracę na rzecz promocji konsumpcji owoców i warzyw, których spożywanie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Oba podmioty od lat działają w tym obszarze, więc podpisany list intencyjny o współpracy jest naturalną konsekwencją prowadzonych przez strony projektów informacyjno-edukacyjnych.

Wspólne zaangażowanie w obszar edukacji żywieniowej może przełożyć się na większe zaangażowanie przetwórstwa owocowo-warzywnego w zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie walorów prozdrowotnych warzyw, owoców i produktów z nich powstających. Stowarzyszenie KUPS, od lat współpracujące ze specjalistami ds. żywienia, ma nadzieję na rozwijanie pozytywnej współpracy na linii nauka-przemysł wraz z prowadzeniem komunikacji tzw. evidence-based, czyli opartej na doniesieniach naukowych i wiedzy eksperckiej.

EO9A0041c

Świadomość żywieniowa w każdym posiłku

Eksperci ds. żywienia, również z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, od lat podkreślają rolę warzyw i owoców w codziennej diecie. Komunikacja ta przynosi efekty – w ciągu ostatniej dekady świadomość żywieniowa Polaków zdecydowanie wzrosła. Niemniej w praktyce nadal pojawiają się trudności w uwzględnianiu warzyw i owoców w każdym posiłku. Nawiązana współpraca daje możliwość zwiększenia zasięgu pozytywnej komunikacji żywieniowej dzięki docieraniu do branży spożywczej, a przez nich – również do konsumentów.

Jako placówka naukowo-dydaktyczna angażujemy się w tworzenie korzystnych warunków dla kształtowania prawidłowych nawyków i zrównoważonej diety w Polsce – mówi profesor. dr hab. Artur Mazur z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jesteśmy przekonani o konieczności zwiększenia spożycia warzyw, owoców w różnych formach, w naszym kraju. Współpraca ze Stowarzyszeniem KUPS daje nam możliwość zbudowania relacji z przedstawicielami branży owocowo-warzywnej oraz docierania z komunikacją do osób odpowiedzialnych za powstawanie produktów spożywczych. Korzystając z doświadczeń naszego partnera liczymy także na współpracę na polu promocji skierowanej bezpośrednio do konsumentów. Nasze społeczeństwo zmaga się z epidemią chorób cywilizacyjnych, których konsekwencje mogą być niwelowane przez odpowiednią edukację żywieniową i dietetyczną. Z tego względu zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem KUPS, od ponad dekady prowadzącym program edukacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.

Komunikacja evidence-based

Stowarzyszenie KUPS, którego wieloletnim członkiem i wiceprezesem był m.in. prof. dr hab. Witold Płocharski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, od lat współpracuje ze środowiskiem naukowym, aby prowadzona komunikacja opierała się na rzetelnej wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania.
Zdecydowaliśmy się na zacieśnienie współpracy merytorycznej pomiędzy naszą organizacją a Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponieważ mamy poczucie, że w czasach dużego natłoku różnych przekazów tylko działania o wysokiej jakości merytorycznej mają szansę na sukces – deklaruje Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Nasza współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim ma na celu rzetelne informowanie konsumentów o korzyściach wynikających ze spożywania warzyw, owoców lub soków, co docelowo może wpływać pozytywnie na stan zdrowia publicznego. Dzięki zapleczu merytorycznemu w postaci cenionych jednostek badawczych możemy prowadzić komunikację w oparciu o fakty i dowody naukowe, co z punktu widzenia konsumenta jest cenne oraz wiarygodne – dodaje Julian Pawlak. Nie bez znaczenia jest także konieczność zacieśniania współpracy między biznesem a nauką. Wielu ekspertów wskazuje, że jest to pięta Achillesa polskiej gospodarki i chcemy ten problem niwelować – zapewnia Julian Pawlak.

Świat nauki i konsumentów

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Stowarzyszeniem KUPS to świetna okazja do wzmocnienia już prowadzonej komunikacji promocyjno-informacyjnej. Stowarzyszenie od ponad dekady edukuje konsumentów w zakresie prawidłowego żywienia, bazując na merytorycznej, naukowej wiedzy. W ramach programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku” powstały setki materiałów naukowych, zaś zgromadzona wiedza była prezentowana zarówno na wydarzeniach konsumenckich, branżowych, jak i skierowanych do specjalistów w zakresie żywienia. Kontynuowanie komunikacji evidence-based może przyczyniać się do dalszego wzrostu świadomości społecznej dotyczącej zbilansowanej diety, jak i realnego przekładania wiedzy na praktyczne stosowanie zasady 5 porcji.

Kategorie: