2502.jpg

Stowarzyszenie KUPS współorganizatorem kampanii Fruit Juice Matters. Share the science. Celebrate the goodness.

11.10.2016

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Soków Owocowych (AIJN) realizuje kampanię dotyczącą promocji 100 % soków owocowych, w szczególności 100 % soku pomarańczowego. Kampania Fruit Juice Matters. Share the science. Celebrate the goodness. czyli Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem. skierowana jest w szczególności do środowiska eksperckiego.

Kampania realizowana jest w 14 europejskich krajach: Niemczech, Francji, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Danii, Irlandii, Austrii i Szwecji oraz w Polsce. W ramach kampanii równolegle we wszystkich krajach wspólnie z uznanymi ogólnoświatowymi ekspertami planowane jest stworzenie zrównoważonej, popartej naukowymi dowodami debaty dotyczącej soków owocowych, w szczególności soku pomarańczowego. Współpracując z lokalnymi ekspertami m.in. z prof. dr hab. Lidią Wądołowską z Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Katarzyną Stoś z Instytutu Żywności i Żywienia  oraz z dr Agnieszką Kozioł-Kozakowską z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowywane są działania informacyjno-promocyjne skierowane do liderów opinii publicznej, w szczególności instytutów naukowych i badawczych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i mediów branżowych oraz lekarzy i specjalistów. W ramach kampanii prowadzane są różnego typu działania, m.in. uczestnictwo w konferencjach naukowych, branżowych, publikacje naukowe oraz w mediach branżowych, współpraca z blogerami itd.

Kampania ma za zadanie również utrwalanie pozytywnego wizerunku soków oraz pokazanie, że włączenie szklanki 100% soku owocowego w codzienną dietę jest prostym i smacznym rozwiązaniem, aby uzupełnić zalecaną przez ekspertów, dzienną porcję warzyw i owoców. Większość komunikatów kampanijnych skupionych jest wokół 100 % soku pomarańczowego, który służy jako przykład zdrowego składnika codziennej diety, którego szklanka (200 ml) jest w stanie zaspokoić ok. 50 -60 % dziennego zapotrzebowania na witaminę C.

Należy pamiętać, produkcja soków owocowych regulowana jest przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, które gwarantują jakość i bezpieczeństwo produktów. Zgodnie z nimi do soków owocowych nie wolno dodawać żadnych cukrów. Co więcej do żadnych soków nie wolno dodawać konserwantów, barwników ani sztucznych aromatów, a więc w 100% są one naturalne. Program kampanii zbudowany jest w oparciu o zalecenia światowego środowiska naukowego zgodnie z rekomendacjami European Food Safety Authority (EFSA) oraz zgodnie z przyjętymi oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi Komisji Europejskiej, a wszystkie materiały merytoryczne wykorzystywane w kampanii powstają we współpracy z uznanymi ekspertami z dziedziny nauki i zdrowia oraz na bazie wyników badań, przeprowadzonych przez niezależne ośrodki i instytucje. Dzięki edukowaniu środowiska eksperckiego możliwa jest merytoryczna debata na temat soków, która stanowi jeden z celów prowadzonej kampanii. Zrównoważona dyskusja i otwarta komunikacja sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku soków oraz obalaniu niekorzystnych mitów na ich temat.

Potrzeba edukowania odnośnie wartości płynących z picia soków jest ściśle związana z aktywnością prowadzoną przez Stowarzyszenie KUPS nieprzerwanie od 2008 roku w oparciu o kampanię „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Kampania FJM Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem jest również odpowiedzią na problem niewystarczającego spożycia warzyw i owoców w codziennej diecie. Dlatego celem programu jest także promowanie właściwych nawyków żywieniowych polegających na wprowadzeniu do codziennej diety szklanki (200 ml) 100 % soku owocowego, w szczególności soku pomarańczowego jako jednej z 5 porcji.

Za działania prowadzone w ramach kampanii Fruit juice matters. Share the science. Celebrate the goodness. na rynku polskim odpowiada Agencja Michael Bridge Communication.

Pliki do pobrania:

Kategorie: