Unieważnienie procedury Konkursowej 5 porcji warzyw, owoców lub soku IV

29.10.2014

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków z siedzibą w Warszawie (dalej “KUPS”) oświadcza, że KUPS, korzystając z uprawnienia wynikającego ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację programu informacyjno-promocyjnego “5 porcji warzyw, owoców lub soku IV”, cz. III “Procedura” Konkursowa”, pkt 3 “Procedura wyboru wykonawcy”, ppkt 8 unieważnia  procedurę konkursową bez podania przyczyny.

Kategorie: