Zmiana terminu wyboru Wykonawcy “5 porcji warzyw, owoców lub soku IV”

01.10.2014

Kategoria:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z część III pkt 3 ust.8 briefu konkursowego (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację programu informacyjno – promocyjnego pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku IV”, wybór Wykonawcy i podpisanie  umowy na realizację programu nastąpi do dnia 24 października 2014 roku.

Tym samym w części III pkt 5 akapit ostatni SIWZ otrzymuje brzmienie  „Wybór wykonawcy i podpisanie umowy do 24 października 2014 roku”.

Kategorie: