Informacja o wyniku postępowania konkursowego wyboru wykonawcy programu informacyjno-promocyjnego pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku IX”

30.05.2019

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 14 kwietnia 2019 roku do godz. 14:00 w postępowaniu wyboru Wykonawcy programu promocyjno-informacyjnego pt. “5 porcji warzyw, owoców lub soku IX” wpłynęło sześć ofert, które zostały złożone przez:

·        PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa

·        Partner of Promotion sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 8/01, 02-793 Warszawa

·        Multi Communications sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50B, 02-672 Warszawa

·        Hand Made sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarnowiejskiej 55, 30-049 Kraków

·        Konsorcjum Adah Advertising sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 33 m. 6, 02-765 Warszawa i Elżbieta Pełka Creative Services z siedzibą przy ul. Bielskiej 29/2 02-394 Warszawa

·        38PR & Content Communication sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 47/49, 90-729 Łódź

Zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa.

Bardzo dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie oferty i przystąpienie do konkursu.

Kategorie: