Informacja o wyniku postępowania konkursowego wyboru wykonawcy programu informacyjno-promocyjnego pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku X”

28.02.2020

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 31 stycznia 2020 roku do godz. 14:00 w postępowaniu wyboru Wykonawcy programu promocyjno-informacyjnego pt. “5 porcji warzyw, owoców lub soku X” wpłynęły cztery oferty, które zostały złożone przez:

  • PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa
  • Partner of Promotion sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 8/01, 02-793 Warszawa
  • Havas PR z siedzibą przy ulicy J.P. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
  • Brandmates Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 87A/38, 01-307 Warszawa

Zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa.

Bardzo dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie oferty i przystąpienie do konkursu.

Kategorie: