Informacja o wyniku postępowania konkursowego wyboru wykonawcy programu informacyjno-promocyjnego pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku XI”

26.02.2021

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 29 stycznia 2021 roku do godz. 16:00 w postępowaniu wyboru Wykonawcy programu promocyjno-informacyjnego pt. “5 porcji warzyw, owoców lub soku XI” wpłynęły dwie oferty, które zostały złożone przez:

  • PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa
  • Procontent Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 140/46, 00-061 Warszawa

Zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa.

Bardzo dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie oferty i przystąpienie do konkursu.

Kategorie: