Informacja o wyniku postępowania konkursowego wyboru wykonawcy programu informacyjno-promocyjnego pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku XII”

30.03.2022

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 16 marca 2022 roku do godz. 16:00 w postępowaniu wyboru Wykonawcy programu promocyjno-informacyjnego pt. “5 porcji warzyw, owoców lub soku XII” wpłynęły trzy oferty, które zostały złożone przez:

  • PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa
  • Procontent Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 140/46, 00-061 Warszawa
  • Brand Extension Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Zajęczej 15, 00-351 Warszawa

Zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa.

Bardzo dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie oferty i przystąpienie do konkursu.

Kategorie: