Informacja o wyniku postępowania konkursowego wyboru wykonawcy programu informacyjno-promocyjnego pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku XIII”

30.03.2023

Kategoria:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zawiadamia, że do dnia 1 marca 2023 roku do godz. 15:00 w postępowaniu wyboru Wykonawcy programu promocyjno-informacyjnego pt. “5 porcji warzyw, owoców lub soku XIII” wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez:

  • PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa

Zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wybrana została oferta złożona przez PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 16/205, 00-238 Warszawa.

Bardzo dziękujemy Oferentowi za przygotowanie oferty i przystąpienie do konkursu.

Kategorie: