Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „5 porcji warzyw, owoców lub soku IX”

29.03.2019

Kategoria:

Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS) informuje o rozpoczęciu konkursu mającego na celu wybór wykonawcy ogólnopolskiego programu promocyjno – informacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku IX” i zaprasza do wzięcia udziału.

Ogólnopolski program promocyjno – informacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku IX” stanowi kontynuacją działań realizowanych przez Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” w zakresie popularyzacji spożywania warzyw, owoców i soków.

Celem programu jest edukacja na temat kształtowania właściwych nawyków żywieniowych w oparciu o 5 porcji warzyw, owoców lub soków dziennie.

Maksymalna kwota, w której zawrzeć ma się przeprowadzenie zaplanowanych działań wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w ramach w/w programu oraz wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 381 000 PLN netto.

Termin składania oferty upływa 19.04.2019 r., godzina 14.00. Oferty prosimy przysyłać do Biura KUPS, ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją konkursową:

Pliki do pobrania:

Kategorie: