Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „5 porcji warzyw, owoców lub soku XIII”

31.01.2023

Kategoria:

Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” (KUPS) informuje o rozpoczęciu konkursu mającego na celu wybór wykonawcy ogólnopolskiego programu informacyjno – promocyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku XIII” i zaprasza do wzięcia udziału.

Ogólnopolski program informacyjno – promocyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku XI” stanowi kontynuację działań realizowanych przez Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” w zakresie popularyzacji spożywania warzyw, owoców i soków.

Celem programu jest edukacja na temat kształtowania właściwych nawyków żywieniowych w oparciu o 5 porcji warzyw, owoców lub soków dziennie.

Maksymalna kwota, w której zawrzeć ma się przeprowadzenie zaplanowanych działań wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w ramach w/w programu oraz wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 607 000 PLN netto.

Termin składania oferty upływa 1.03.2023 r., godzina 15.00.

Oferty prosimy przysyłać na adres:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

      ul. Rakowiecka 36 pokój 340

      02-532 Warszawa

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją konkursową.

Pliki do pobrania:

Kategorie: