Baza wiedzy
Baza wiedzy > Doniesienia naukowe > Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze Cz. 2. Wartość odżywcza i zdrowotna w świetle dozwolonych oświadczeń zdrowotnych

Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze Cz. 2. Wartość odżywcza i zdrowotna w świetle dozwolonych oświadczeń zdrowotnych

13.03.2013

dr inż. Jarosław Markowski1, prof. dr hab. Witold Płocharski1, dr Urszula Pytasz2 , dr inż. Krzysztof Rutkowski1

1Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice; 2Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

W 2011 r. uległy zmianie przepisy w Unii Europejskiej dotyczące znakowania produktów (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 25 października 2011 r.). Wprowadzono m.in. możliwość podawania dobrowolnej dodatkowej informacji dla konsumentów na temat wartości odżywczej i zdrowotnej w postaci tzw. „oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych”. Zgodnie z tym rozporządzeniem, informacja o zawartości witamin i składników mineralnych, lub grupy składników, może być umieszczana na opakowaniu produktu jedynie w przypadku, gdy wartość ta jest „znacząca” dla zdrowia. Obecnie opublikowana lista zawiera ponad 200 „oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych”. Podawanie przez producentów żywności tych ważnych informacji może przyczynić się do zmiany podejścia konsumenta do żywności i żywienia. W artykule autorzy omawiają zagadnienia związane z zawartością składników odżywczych w owocach i warzywach, biorąc pod uwagę „oświadczenia żywieniowe i zdrowotne”, jakie mogą być stosowane w przypadku produktów przetworzonych.

Źródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywnym numer 1/2013

Pełna treść artykułu w poniższym pliku.