Baza wiedzy
Baza wiedzy > Doniesienia naukowe > Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze Cz. 3. Możliwość poprawy wartości odżywczej i zdrowotnej soków i ich rynkowego wizerunku a znakowanie produktów

Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze Cz. 3. Możliwość poprawy wartości odżywczej i zdrowotnej soków i ich rynkowego wizerunku a znakowanie produktów

04.06.2013

prof. dr hab. Witold Płocharski1, dr Janusz Ciok2,dr inż. Jarosław Markowski1,  dr Urszula Pytasz3 , dr inż. Krzysztof Rutkowski1

1Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice;  2European food Safety Authority, Parma,  3Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

W niektórych krajach Unii Europejskiej opracowywane są uproszczone systemy informowania konsumentów o wartości odżywczej produktów, np. „drogowe światła sygnalizacyjne” i „loga wyboru produktów spożywczych”.

Soki produkowane zgodnie z dyrektywą unijną spełniają kryteria dla zdrowych produktów. Soki przecierowe 100% szczególnie warzywne, są tą kategorią produktów, która może spełniać warunki stawiane oświadczeniom żywieniowym i zdrowotnym pod względem zawartości szeregu składników mineralnych (szczególnie potasu) i witamin (C, B6, folianów, betakarotenu i witaminy K), a nawet błonnika pokarmowego. Soki warzywne są lepszym źródłem składników odżywczych niż soki z owoców , przy mniejszej zawartości węglowodanów, w tym cukrów, i związanej z tym mniejszej kaloryczności produktów.

W niektórych krajach znaczącą pozycję na rynku zajmują „smoothies”, jednakże ta kategoria produktów nie jest uregulowana żadnymi przepisami, w przeciwieństwie do soków i nektarów owocowych. W Polsce za „smoothies” uważa się homogenizowane napoje przecierowe, głownie soki i nektary warzywne i owocowo-warzywne. Istnieje konieczność dostosowania się przemysłu do zmieniających się uwarunkowań rynku, związanych z ustawodawstwem i racjonalnym podejściem do spraw żywienia, biorąc pod uwagę zagrożenia związane z utrwalonymi przez dziesięciolecia przyzwyczajeniami konsumentów. Istotną rolą w zmianie przyzwyczajeń konsumentów mogą odegrać oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, których rzetelność powinna podlegać rygorystycznej kontroli.

 

Źródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywnym numer 2/2013

Pełna treść artykułu w poniższym pliku.