Branża

Obszar działalności

Uczestnikami Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) mogą zostać:

  • producenci soków, nektarów i napojów,
  • producenci soków zagęszczonych i innych półproduktów przeznaczonych do produkcji soków, nektarów i napojów,
  • importerzy soków, nektarów i napojów oraz soków zagęszczonych i innych półproduktów przeznaczonych do ich produkcji,
  • organizacje handlowe prowadzące sprzedaż soków, nektarów i napojów,
  • inne podmioty związane z przemysłem sokowniczym deklarujące przystąpienie do systemu.