Branża

Przesłanki powstania DSK

Głównym celem DSK jest "zapewnienie autentyczności i bezpieczeństwa wyrobów sokowniczych dostarczanych konsumentowi".

Poprzez rozpowszechnianie na szeroką skalę standardów jakości UE, nasi członkowie głównie producenci - mogli poznać znaczenie wcześniej prawo obowiązujące w Unii Europejskiej, dzieki czemu byli w pełni przygotowani do integracji z UE.

Decyzja powołania systemu samokontroli w przemyśle sokowniczym jest uwarunkowana kilkoma przyczynami.

Państwowe instytucje kontrolne nie są w stanie eliminować nieprawidłowości na rynku, gdyż zakres ich działania jest zbyt szeroki; koncentrują się one głównie na sprawach związanych z zagrożeniami zdrowotnymi żywności.

Dotychczasowa urzędowa kontrola jest mało efektywna jeśli chodzi o eliminowanie nieuczciwej konkurencji. W Polsce mamy ustawę o nieuczciwej konkurencji, która nic nie zmienia, gdyż sankcje prawne wobec firm dostarczających zafałszowane produkty są symboliczne i w praktyce nie mają znaczenia.

Wyjście naprzeciw temu co dzieje się w Unii Europejskiej, gdzie szczególną uwagę przywiązuje się do „samo-regulacji” w sektorze artykułów żywnościowych. Stworzenie Dobrowolnego Systemu Kontroli dla przemysłu sokowego, który może być wzorcem dla innych branż przemysłu spożywczego.