Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Bezpłatne Warsztaty CSR – 28 maja 2014 r., Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

Bezpłatne Warsztaty CSR – 28 maja 2014 r., Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu CSR skierowane do przedstawicieli przemysłu zagęszczonych soków jabłkowych w Polsce.

28 maja 2014 r., godz. od 9:00 do 16:00 w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

CSR (Odpowiedzialność Społeczna Biznesu) jako narzędzie zwiększenia konkurencyjności i sukcesu firmy”

Jak CSR może pomóc w tworzeniu silniejszej i konkurencyjnej firmy? Jak CSR może być wykorzystany w celu wzmocnienia pozycji w łańcuchu dostaw?  Jak CSR może wpłynąć na wartość dodaną dla klientów/odbiorców, pracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwa?

Szkolenie stanowi podstawę do zrozumienia, w jaki sposób Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jest istotna dla dostawców surowca i producentów zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce. Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników ze sposobami poprawy i wzmocnienia efektywności łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzia jakim jest  CSR. Szkolenie dostarczy dużo praktycznych przykładów i narzędzi do budowania odpowiedzialnego biznesu. Uczestnicy będą mieć możliwość wymiany doświadczeń. Szkolenie ma specyfikę sektorową i obejmuje zagadnienia społeczne, środowiskowe i gospodarcze, a także codzienne wyzwania w przemyśle zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce. 

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?
– Przedstawiciele firm przetwarzających jabłka np. na soki zagęszczone jabłkowe
– Przedstawiciele usług (technicznych i doradczych) wpierających branżę zagęszczonych soków jabłkowych

W efekcie szkolenia uczestnicy będą mogli:
• Zrozumieć, jak biznes i efetywność łańcucha dostaw może być udoskonalona poprzez wykorzystanie narzędzi CSR
• Zapoznać się z głównymi narzędziami i praktycznymi rozwiązaniami CSR i odpowiedzialnego biznesu
• Nawiązać kontakty i współpracę z różnymi podmiotami w łańcuchu dostaw
• Lepiej przygotować się do sprostania wyzwaniom zrównoważonego rozwoju polskiego sektora zagęszczonego soku jabłkowego

Przydatne informacje

Data i godzina szkolenia: 28 maja 2014 r., 9.00-16.00

Miejsce: Instytut Ogrodnictwa, w  Skierniewicach,
96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

Będzie dostępne tłumaczenie z/na język angielski i polski.   Dostępne materiały będą częściowo w języku polskim, a częściowo w języku angielskim.

W celu zgłoszenia udziału w warsztatach prosimy przesłać email do:

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca  decyduje kolejność zgłoszenia .
Szkolenie jest bezpłatne i dofinansowane ze środków Komisji Europejskiej. Organizatorzy zapewniają lunch i napoje.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Janine Dortmundt.

Email. 

Tel. +4542439321

Pliki do pobrania: