Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Polski Kongres Rolnictwa- Zdrowa Żywność 2014, 7 marca 2014r., Poznań

Polski Kongres Rolnictwa- Zdrowa Żywność 2014, 7 marca 2014r., Poznań

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) objęło patronatem Polski Kongres Rolnictwa- Zdrowa Żywność 2014 który odbędzie się w dniu 7 marca 2014 roku w Poznaniu.

W Poznaniu odbędzie się pierwsza konferencja w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa-Zdrowa Żywność 2014. Swój udział zapowiedzieli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, wice marszałek sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Prezydent miasta Poznań Ryszard Grobelny, przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego.

Główną ideą, która będzie realizowana podczas cyklu 10-ciu konferencji składających się na Polski Kongres Rolnictwa jest stworzenie platformy do debaty, dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń oraz promocja polskiej zdrowej żywności. Jest to wydarzenie o znaczącej randze ekonomiczno – gospodarczej kierowane głównie do rolników, przedstawicieli samorządów i branży rolno – spożywczej, producentów maszyn rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawicieli instytucji rolniczych.

Patronem honorowym najbliższego wydarzenia w Poznaniu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski.  

Wśród uczestników spotkania znajdą się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, jak również reprezentanci organizacji branżowych, eksperci i inwestorzy z sektora rolnictwa, ekologicznego żywienia, producentów.

Konferencja zostanie rozpoczęta debatą przedstawicieli Sejmu RP oraz Ministra Stanisława Kalemby  na temat Rolnictwa i certyfikatów żywieniowych. Uczestnicy debaty postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie – czy obecna polityka rolnicza będzie sprzyjać rozwojowi gospodarki w Polsce, innowacjom, czy są spełniane wymogi ekologiczne na wszystkich etapach przetwórstwa.  Następnie każdy uczestnik konferencji będzie mógł wziąć udział w dwóch blokach paneli dyskusyjnych, które zostaną poprowadzone przez cenionych ekspertów . Pierwszy blok będzie składał się z trzech równoległych debat. Uczestnicy będą mieli wybór pomiędzy przetwórstwem mleczarskim, sadowniczym-przetwórstwo soków a przetwórstwem mięsnym. Po cyklu paneli dyskusyjnych nastąpi krótka przerwa kawowa, po której zaprosimy na kolejne trzy panele do wyboru, będą to: panel poświęcony Agencjom Rynków Rolnych , panel dotyczący innowacji w produkcji maszyn rolniczych oraz panel mówiący o ekologicznej żywności. Pełen zarys programu konferencji oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej www.kongresrolnictwa.pl

O Polskim Kongresie Rolnictwa-Zdrowa Żywność 2014

Organizatorem Polskiego Kongresu Rolnictwa- Zdrowa Żywność 2014 jest Green Point oraz Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Rolnej i ochrony Środowiska, natomiast Partnerem Strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Pracodawcy RP oraz Fundacja Wspólnego Rozwoju.

Kongres ma na celu przedstawienie najnowszych prognoz i informacji gospodarczych, a także kwestie dotyczących żywienia ekologicznego, produkcji i przetwórstwa. Celem spotkań jest również integracja środowiska skupionego wokół rolnictwa i ekologii. Kongres jest wydarzeniem cyklicznym – składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach w Polsce, głównie stolicach regionów.

Nasi Partnerzy: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Krajowa Rada Drobiarska Izba Gospodarcza.