Branża

Promocja DSK w Senacie

W dniu 18 lipca 2013 roku w Senacie odbyła się  konferencja „Etyka w produkcji i obrocie żywnością” organizowana przez Senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Spożywczy”.

Na konferencji Sekretarz Generalny KUPS Barbara Groele wygłosiła prezentację pt. „Systemy kontroli jakości na przykładzie produkcji soków”. Groele na przykładzie Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) realizowanego przez Stowarzyszenie KUPS omówiła wdrożenie zasad etyki w krajowej branży sokowniczej, która może być przykładem i wzorcem dla innych branż rolno-spożywczych.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że ostatnie problemy jakościowe na rynku spożywczym po raz kolejny zwróciły uwagę na rolę i znaczenie bezpieczeństwa żywności. W sytuacji, gdy łańcuch żywnościowy staje się coraz dłuższy i bardziej skomplikowany, a globalne rynki bardziej anonimowe, dochodzi do skandali, które nie powinny mieć miejsca. Zadaniem etycznym producenta żywności jest więc dbanie, aby oferowane produkty spełniały oczekiwania konsumenta i pozytywnie oddziaływały na jego organizm, były wytwarzane przy zachowaniu naturalnych warunków środowiska, a stosowana reklama nie wprowadzała w błąd i upowszechniała wiedzę o zasadach racjonalnego żywienia człowieka.

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) wdrażany przez KUPS jest narzędziem samokontroli stosowanym w produkcji produktów sokowniczych i obrocie nimi, mającym służyć przede wszystkim wytworzeniu towarów wysokiej jakości, zgodnych z deklarowaną przez producentów zawartością.

Systemy samokontroli przemysłowej, w tym również Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) są niezwykle skutecznym narzędziem podnoszenia świadomości i odpowiedzialności producentów, jak również służą dążeniu do ciągłego doskonalenia jakości i bezpieczeństwa produktów finalnych w interesie konsumentów. Systemy te są również wsparciem dla urzędowych instytucji kontrolnych, skutecznie identyfikując i eliminując wszelkie niezgodności i niezwłocznie reagując na nieprawidłowości pojawiające się na rynku lub wręcz im zapobiegając.

O skuteczności systemu samokontroli świadczy branża sokownicza, gdzie problemów jakościowych jest znacznie mniej w stosunku do innych branż spożywczych, a badania fizyko – chemiczne w niektórych latach wykazują 100% zgodności  z wymaganiami.

Pliki do pobrania: