Branża
Branża > Informacje dla branży > Konferencje, seminaria, szkolenia > Sukces kolejnej edycji Akademii Sokowej „Soki owocowe i warzywne – jakość technologia i ich wartość odżywcza”, Poznań 28 listopada 2017

Sukces kolejnej edycji Akademii Sokowej „Soki owocowe i warzywne – jakość technologia i ich wartość odżywcza”, Poznań 28 listopada 2017

Cykliczna, czwarta z kolei konferencja Akademia Sokowa odbyła się 28 listopada br. w Poznaniu w Collegium da Vinci, pod hasłem „Soki owocowe i warzywne – jakość technologia i ich wartość odżywcza”. Tegorocznymi organizatorami był Zakład Technologii Owoców i Warzyw Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego – Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. Uczestników konferencji przywitała Pani Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. Bożena Danyluk oraz w imieniu organizatorów kierownik Zakładu dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak  i sekretarz KUPS Pani Barbara Groele.  

Wykłady zaprezentowali prelegenci z kilku jednostek naukowych:

– „Owoce, warzywa, przetwory – żywność wysokiej jakości” prof. dr hab. Witold Płocharski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

– „Możliwości wykorzystania owoców mało znanych do produkcji soków” prof. dr hab. Jan Oszmiański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

– „Soki warzywne – dlaczego nie?” prof. dr hab. Janusz Czapski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

– „Autentyczność soków owocowych oraz ich wartość odżywcza i żywieniowa” dr hab. Jarosław Markowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

– „Prozdrowotne właściwości soków na przykładzie mętnego soku jabłkowego” dr Małgorzata Kujawska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

– „Analiza właściwości prozdrowotnych owoców jagodowych z zastosowaniem kultur komórkowych i tkankowych„ dr hab. Anna Olejnik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

– „Soki-owoce-warzywa – jako komponenty zbilansowanej diety” dr hab. Joanna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

– „Innowacyjne produkty sokownicze i ich miejsce w diecie człowieka”  Barbara Groele ze Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

 W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób, przedstawiciele wielu jednostek naukowych, 

– Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

– Politechnika Łódzka
– Politechnika Opolska
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

– Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

– Akademia Morska w Gdyni

– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

– Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jak również przedstawiciele licznych firm produkcyjno-handlowych: m.in.

Vin-Kon; Fructopol; Apple Valley; Eco Fruits; Hortex; Sante; Biurkom Flampol; Marwit; Tymbark; FHU Biogrim; Tłocznia Soków Owocowych TEso; Pro-organic; Tłocznia Soków Płonka; Przedsiębiorstwo Produkcyjne Rembowscy; Martin Bauer Polska i inne.

Tematyka konferencji dotyczyła warzyw, owoców i soków z różnych punktów widzenia, w aspekcie żywieniowym, prozdrowotnym, prawnym i technologicznym. Przedstawiono wyniki badań klinicznych oraz badań z zastosowaniem kultur komórkowych i tkankowych świadczących o bioaktywnym i prozdrowotnym  oddziaływaniu surowców i produktów owocowo-warzywnych, na przykładzie mętnych soków jabłkowych i owoców jagodowych. Przybliżono zagadnienia legislacyjne i wymagania jakościowe soków owocowych oraz zalecenia żywieniowe na tle nowej piramidy żywieniowej. Przedstawiono również Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) oraz wyniki przeprowadzanych w tym zakresie badań. Tematyka wykładów i dyskusji pozwoliła na pogłębienie wiedzy na temat nowych i ważnych zagadnień w technologii soków i ich wymagań jakościowych.

Organizację konferencji wsparli sponsorzy: Słoneczna Tłocznia, KGH Polska, Tymbark, Viands, którzy dostarczyli soki do degustacji dla Uczestników oraz Agencja PR Michael Bridge Communication – realizator projektu promocji soków pomarańczowych Fruit Juice Matters.